Derfor skal du velge messelandet Tyskland

Norsk-Tysk Handelskammer er norsk partner for en rekke tyske messer og jobber stadig med å få flere norske bedrifter til å bli utstillere på messene innen deres bransjer. Vi har samlet noen fordeler med å presentere bedriften og produkter på messe samt hvorfor du skal velge Tyskland som messeland.

Messe er inngangen til det tyske markedet

For å begynne med det siste: Tyskland er messeland nummer én! Verdens største messer finner sted i de tyske byene og de blir bare større for hvert år. I Düsseldorf kan man for eksempel besøke Medica, den ledende messen for medisinteknikk, mens den viktigste bransjemessen for mat og drikke, Anuga, er i Køln. I Hannover finner man verdens største industrimesse, Hannover Messe.

Norske bedrifter som ønsker å gjøre forretninger i Tyskland – Europas største økonomi og Norges viktigste handelspartner – kommer ikke utenom messe. Det er nemlig via denne plattformen at svært mange tyske bedrifter, importører og agenter oppdager nye produkter og finner sine internasjonale partnere. For mange utenlandske aktører, norske inkludert, går derfor veien til det tyske markedet i stor grad gjennom messedeltakelse.   

Å delta på messe i Tyskland kan også lønne seg for bedrifter som ønsker tilgang til andre markeder enn kun det tyske: Bedrifter fra hele verden valfarter til tyske messer år etter år, da det er her de først får se hvem og hva som er «hot» i deres respektive bransjer. Bedrifter og produkter som ikke er representert, blir heller ikke sett. Tyskland er derfor blitt en døråpner til resten av verden for mange.

Verdien av å snakke ansikt til ansikt

På messe får du muligheten til å møte og knytte personlig kontakt med potensielle kunder og partnere på ett sted, over en veldig kort tidsperiode. De fleste messene som Norsk-Tysk Handelskammer representerer er rene fagmesser (Business-2-Business). Disse blir kun besøkt av innkjøpere og beslutningstakere fra bedrifter med tilknytning til det aktuelle bransjeområdet – det vil si, folk som du må ha tak i for å kunne ta steget inn i nye markeder.

Kort sagt er messe en kostnads- og tidsbesparende møteplass for bedrifter fra forskjellige land som opererer innenfor samme felt. Messe legger også til rette for face-to-face-kommunikasjon mellom representantene fra bedriftene som er til stede. Ofte kommer du lenger med levende samtaler enn med evigvarende mailkorrespondanser. Som utstiller bør du benytte deg av dette og snakke med så mange som mulig i løpet av messen samt avtale møter med relevante bedrifter på forhånd. Dette vil også bidra til å gjøre deg og ditt produkt mer synlig innenfor bransjen.

Direkte tilbakemelding på produktet

En annen stor fordel med å være utstiller på messe er at du får «testet» produktet ditt i nye markeder, uten videre tilpasning. Her får du nemlig direkte tilbakemelding på produktet fra potensielle utenlandske kunder: Du ser med en gang om et produkt tilpasset norske forbrukere også kan slå an blant andre forbrukere, eller om det må endres for å fenge. På denne måten spares du for den ofte tidkrevende og kostbare prosessen det er å introdusere et produkt i et fremmed marked, uten å ane om det er en god idé først.

Som utstiller på messe vil du også få unik innsikt i hva konkurrentene driver med og generelt hva som rører seg i bransjen, samt en hands-on-oppdatering på de nyeste bransjetrendene. Det er mye inspirasjon, og ikke minst motivasjon, å hente fra en liten spasertur gjennom utstillerhallene på en tysk messe mens du sjekker ut hva konkurrentene har å by på!

Økt synlighet samlet

På flere av messene som Norsk-Tysk Handelskammer er partner for, organiserer vi også norske fellespaviljonger. Vi reserverer et større område i en eller flere av utstillerhallene og setter opp en felles konstruksjon som inneholder flere små stander. Plass her kan kun kjøpes av norske bedrifter, og på den måten lager vi en norsk øy i et hav av internasjonale bedrifter.

Hvis du kan tenke deg å bli utstiller på messe i Tyskland og har mulighet til å delta på en norsk paviljong, vil vi absolutt anbefale dette. Det er flere grunner til det:

Produkter som er «Made in Norway» er ofte veldig populære i utlandet da dette er et varemerke som står for kvalitet. Ved å presentere et produkt under denne merkevaren i en norsk paviljong, i stedet for en enkeltstående stand, vil du som utstiller kunne tiltrekke deg mye mer oppmerksomhet. Dermed er det større sjanse for at flere blir kjent med din bedrift og ditt produkt. Som utstiller i paviljong får du også tilgang til egne lounger, hvor du kan sette deg og ha samtaler med ekstra interessante besøkende i fred og ro.

Det sies at man er sterkere sammen, og dette stemmer absolutt når det gjelder messe: Lagånden som oppstår i en fellespaviljong vil kunne løfte hver enkelt utstiller til å yte sitt beste når det gjelder og å være «på hugget» alle dagene messen varer. Bedriftene som stiller ut sammen kan også lære av hverandre og hjelpe hverandre til å håndtere felles utfordringer. Handelskammeret arrangerer ofte kick-offs, hvor utstillerne kan bli kjent med hverandre før selve messen finner sted.

Mer tid til forretning

Å være utstiller i norsk paviljong er også kostnadseffektivt. En stand på messe koster naturligvis penger, og jo større den er, jo dyrere blir den. I en fellespaviljong deles kostnadene og du får et større areal til rådighet totalt samt ekstra «utstyr» som lounge.

I tillegg vil bedrifter som stiller ut i en fellespaviljong motta bred organisatorisk støtte, både før og etter messen. Messedeltakelse er ofte en overveldende affære for de som ikke har gjort det før, og derfor kan det være fint å ha Norsk-Tysk Handelskammer i ryggen. Vi har bred erfaring fra messe og fungerer som en norsk link mellom utstillerne og messens hovedkontor. Våre medarbeidere kjenner både det norske og det tyske markedet, og har flere tyske kontakter av interesse. Vi tar oss av det organisatoriske, slik at bedriftene kan konsentrere seg utelukkende om forretning og å skape leads.

 Tekst: Marianne Grønning