Nye Styremedlemmer i Norsk-Tysk Handelskammer

Under Norsk-Tysk Handelskammers medlemsforsamling den 23. mai 2019, ble Ulrike Haugen (Chief Communications Officer, DNV GL), Svein Oftedal (CEO, Würth Norge AS) og Rønnaug Sægrov Mysterud (Vice President, Head of EU Affairs, Hydro) valgt inn som nye styremedlemmer. Ulrike Haugen tar over rollen som visepresident i handelskammeret etter Hans-Joachim Polk, som i tillegg til Kjetil M. Ebbesberg og Kathrin Rohloff går ut av styret. 

Vi tok en prat med Ulrike Haugen, Svein Oftedal og Rønnaug Sægrov Mysterud om den nye oppgaven.

Ulrike Haugen

Svein Oftedal

Hvilket forhold har du til Tyskland?

Jeg har helt siden gymnastiden – og det er lenge siden – hatt interesse for Tyskland og bestemte meg tidlig for å studere der. Jeg avsluttet mine studier i Tyskland i 1991 og startet direkte som markedskonsulent i Würth Norge AS. Jeg har nå snart 30 år bak meg i Würth og har lært meg å kjenne både tysk mentalitet og næringsliv ganske godt.

Hvilke forventninger har du til den nye oppgaven som styremedlem i Norsk-Tysk Handelskammer?

Mine forventninger til den nye oppgaven er at jeg kan være med å bidra innenfor strategisk tenkning, strategiforenkling og lederskap. Det er mange som kan både finans og andre fagområder bedre enn meg, men på samspill og felles mål håper jeg å kunne være en god bidragsyter. Jeg har også en forventning om å tilegne meg ny kunnskap og lære av andre erfarne og dyktige mennesker. Jeg gleder meg også til å utvide min horisont gjennom å knytte kontakter til mennesker jeg ikke kjenner per i dag.

Er det noen temaer du synes er ekstra viktige i det norsk-tyske samarbeidet?

Når det gjelder viktige temaer for det norsk-tyske samarbeidet så har jeg nok mye å lære før jeg kan gi de beste innspillene. Skal jeg prøve meg på noe så må det være, fra norsk side, å dele den store elefanten (Tyskland) opp i litt mindre biter før man forsøker å «spise den». Eksempelvis har jeg gjennom årene gitt en del råd til bedrifter som har strategiske planer om å starte eksport til Tyskland. Mitt første råd i den sammenhengen har alltid vært å først tenke Bundesland før Tyskland. Bare Schleswig Holstein alene har nesten tre millioner innbyggere, så hvorfor ikke starte der? Fra tysk side kanskje mer i retning av å forstå den norske folkesjela – hva vi liker og hva vi misliker. Hva gjelder handel mellom nasjonene generelt vil jo alltid forenkling av byråkrati og annet være viktig.

Rønnaug Sægrov Mysterud

Hvilke forventninger har du til den nye oppgaven som styremedlem i Norsk-Tysk Handelskammer?

Eg ser fram til å bli betre kjent med jobben handelskammeret gjer, og eg håpar å bidra i utvikling av viktig arbeid for norsk næringsliv i Tyskland og tysk næringsliv i Norge. Det er mange fellestrekk for Norge og Tyskland som handels- og industrinasjonar, og der er områder der vi er ulike, det spennade er å utvikle arenaer og initiativ med utgongspunkt i fellestrekk og motsetningar som kan bidra til nye idear og blomstrande aktivitet. Hydro har operasjonar i over 40 land, men Norge og Tyskland er av dei med lengst historie og størst aktivitet, og det gjer det ekstra spennande syns eg.

Er det noen temaer du synes er ekstra viktige i det norsk-tyske samarbeidet?

Dei fire fokusområdene handelskammeret har krystallisert ut (Digitalisering og Automatisering, Energi, Bærekraft, Bygg og Anlegg) er alle topp aktuelle, og eg gledar meg til å følgje arbeidet her! Eg trur bærekraft blir viktigare og viktigare, også for folk flest, og kanskje er dette ein sjanse til å jobbe både med nye mogelegheiter som spring ut av dette fokuset, men også til å vise betydninga av ansvarleg næringsliv for nettopp folk flest.