Møt Michael Kern – handelskammerets nye leder

Fra 1. juni har Norsk-Tysk Handelskammer ny administrerende direktør. Michael Kern, som kommer fra sjefsstillingen i Polen, har jobbet i handelskammernettverket i over 20 år og startet sin kammerreise ved Norsk-Tysk Handelskammer. Vi tok en prat med Michael Kern og ønsker ham hjertelig velkommen i handelskammeret.

Du har 25 år bak deg i handelskammernettverket, fortell litt om hvor du har vært stasjonert.

I de siste 20 årene har jeg vært administrerende direktør i handelskamre i Mellom-Europa. Rett før jeg tiltrådte stillingen som sjef for Norsk-Tysk Handelskammer, var jeg nesten ni år i Polen, før det igjen var jeg i Slovakia og Tsjekkia. Min første stasjon var her i Norge, hvor jeg startet som praktikant.

Hvordan havnet du i kammersystemet?

Det var egentlig tilfeldig. Da jeg studerte samfunnsøkonomi i Kiel og Karlsruhe ble jeg kjent med en som hadde vært praktikant ved det tyske handelskammeret i Barcelona. Jeg hadde ingen anelse om at handelskammernettverket fantes. Da jeg var i Kiel hadde jeg en viss forkjærlighet for Norden og søkte derfor om praksisplass i Sverige, Norge og Finland. Jeg fikk kjapt et tilsagn fra Norge, og slik ble det til at jeg kom hit.

Var det også en av grunnene til at du søkte på stillingen som administrerende direktør i Norge?

Jeg har alltid tenkt på tiden jeg tilbrakte her som veldig fin. Etter 20 år i land som befinner seg i en overgangsprosess, er det fremfor alt veldig spennende å dra til et land som har gjennomgått denne prosessen for lengst og befinner seg i front av den teknologiske og samfunnsøkonomiske utviklingen.

En annen grunn til at det ble Norge, er det gode omdømmet som landet de siste årene har opparbeidet seg. Da jeg var her på begynnelsen av nittitallet, hadde Norge akkurat lagt bak seg en bankkrise og superlativene satt ikke akkurat løst. At Norge i dag er et land som er svært godt utviklet, en strategisk partner for Tyskland på tema som energisikkerhet, som gjennomfører pilotprosjekter med Oslo som miljøhovedstad, som engasjerer seg sterkt på områder som bærekraft og CO2-reduksjon og tester ut løsninger på feltet som kan være interessant for andre land, det er naturligvis veldig spennende og utfordrende.

Målet er alltid å holde et øye på de mulighetene som finnes for tyske bedrifter innenfor de allerede nevnte områdene samt infrastruktur, og selvfølgelig også hjelpe norske bedrifter med markedsinntreden i Tyskland.

Hvor ser du de største utfordringene i overgangen fra Mellom-Europa til Norden?

Utfordringene ligger for det første i det å tilpasse seg helt nye temaer i markedet. På energiområdet for eksempel, er det her et helt annet tematisk fokus enn vi hadde i Polen. Å sette seg inn i den nye tematikken er en stor utfordring, som jeg gleder meg til å ta fatt på. En annen utfordring er å sette Norge på kartet i Tyskland som mer enn en turistdestinasjon. Så vil jo alltid en ny kultur i seg selv være utfordrende.

Apropos kultur, snakker du norsk?

Jeg håper at jeg ikke har glemt for mye av språket siden den gang. Jeg forstår fortsatt en del og håper på forståelse om jeg gjør noen feil her og der.

Snakker du alle språkene fra de landene du har arbeidet i?

Jeg har forsøkt å lære alle språkene og lærer de fortsatt. Når man bor i et annet land er det alltid enklere om man lærer språket og dermed får med seg det som foregår rundt en og kan gjøre seg forstått i hverdagen.

Er det noen temaområder du er spesielt opptatt av?

For meg er det først og fremst viktig å orientere meg, snakke med kolleger, medlemmer og styret og høre hvilke kjerneområder de trekker frem.

Et handelskammer står i mine øyne på tre grunnpilarer. Først har vi forretningsdelen hvor kammeret assisterer og rådfører kundene om det aktuelle markedet. Her er det veldig viktig for meg å understreke at et handelskammer ikke er en enveiskjørt gate inn i det aktuelle gjestelandet, vi er også ansvarlig for markedsinntreden i Tyskland. Medlemsdelen er handelskammerets andre pilar, og også et instrument til å fremme bilaterale næringsforbindelser. Den tredje pilaren er den politiske rollen, som innebærer å representere tyske bedrifters interesser i henhold til konkurranse- og reguleringspolitiske prinsipper. Jeg anser disse tre pilarene som svært viktig for handelskammerets ansikt utad og det mest essensielle instrumentet for å oppnå en viss aksept i landet.

Finnes det prosjekterfaringer fra Polen som du ønsker å implementere i Norge?

Vi hadde enkelte områder som utviklet seg svært godt i Polen, men det henger naturligvis sammen med det aktuelle markedet der. Grunnet Polens størrelse og firmatetthet i de ulike landsdelene, bygget vi eksempelvis opp flere regionale avdelinger. Om det lar seg overføre til Norge, et land med betydelig lavere befolkningstetthet, kan jeg ennå ikke vurdere.

Hvilke forventninger har du til dine nye oppgaver?

Jeg gleder meg til å sette meg inn i fremtidsorienterte temaer. Det blir spennende å se hvilke temaområder man kan posisjonere seg i og hvilke nisjer vi sammen kan komme frem til. Norge er et marked som ikke utmerker seg grunnet størrelsen, men gjennom de interessante prosjektene. Jeg håper å kunne delta aktivt i disse sammen med handelskammerteamet.