Connect 2/19: Mot ukjent farvann

Lange maritime tradisjoner, sterke industrimiljøer, velutviklede næringsklynger og forskningsmiljøer samt en tydelig maritim satsing fra regjeringshold, gjør både Norge og Tyskland til ledende skipsfartsnasjoner og i førersetet hva gjelder maritim innovasjon. Digitalisering og autonomisering endrer i dag standarder i bransjen i et rasende tempo, autonom skipsfart er dermed ikke lenger et science-fiction-aktig framtidsscenario: Når verdens første autonome containerskip sjøsettes neste år, er dette raskt den nye normalen.

Norge og Tyskland står overfor mange av de samme utfordringene i maritim sektor, knyttet til både klimaendringer og en stadig mer digitalisert verden. Ulike geografiske og bransjemessige forutsetninger gjør dog at landene også har ulike tilnærmingsmåter til autonom skipsfart. I denne utgaven av Connect inviterer vi leserne våre til å få et innblikk i hvordan Norge og Tyskland setter temaet på agendaen.

Les Connect 2/19 her