Tysk næringslivs forventninger til ny EU-kommisjon

Søndag tok den nye EU-kommisjonen ledet av Ursula von der Leyen formelt over etter Jean-Claude Juncker. President i Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK), Eric Schweitzer, skisserer her kort forventningene tysk næringsliv har til von der Leyens nye team.

Schweitzer: I lys av den konjunkturelle motvinden er det viktig for tyske bedrifter at den nye EU-kommisjonen hurtig tar grep og setter i gang viktige tiltak for næringslivet. For tyske bedrifter, som avvikler nesten 60 prosent av sin utenlandshandel med EU-land, er det først og fremst viktig at EUs indre marked styrkes og avbyråkratiseres.  

Vår aktuelle konjunkturundersøkelse blant tyske bedrifter viser at det fortsatt er mange vanskeligheter knyttet til handel over grenser, spesielt i forbindelse med tjenester. Bedrifter forteller hyppig om kompliserte nasjonale regelverk og prosesser, men også regelforskjellene landene imellom skaper problemer.

Fra næringslivets perspektiv er det derfor viktig at tyske bedrifters aktiviteter i Europa forenkles gjennom å bygge ned byråkrati og styrke rettssikkerheten.

EU-kommisjonens har annonsert en strategi for små og mellomstore bedrifter, fra denne forventer tyske bedrifter pragmatiske, landsnøytrale løsninger i stedet for ukjente regelverk og byråkratiarbeid.

Målet øverst på kommisjonens agenda burde derfor være å utarbeide en politikk som tilsvarer virkeligheten de små og mellomstore bedriftene står overfor. Det gjelder også i forbindelse med andre initiativ fra kommisjonen – som den nye industristrategien, digitaliseringssatsingen og en europeisk Green Deal.

Ved en europeisk Green Deal trenger vi konkrete tiltak som forbinder klimatiltak med positive impulser for næringslivet. Til syvende og sist skal Green Deal være en god deal for de europeiske bedriftene som allerede i dag bidrar avgjørende i den grønne omstillingen.