Tysk intralogikksystem til norsk bølgepappindustri

I regi av Peterson Packaging AS, en av Skandinavias ledende produsenter av emballasje og emballasjemaskiner, står snart Europas mest moderne bølgepappfabrikk ferdig i Halden. I den forbindelse har den norske bedriften satt sin lit til ekspertise og høytekniske komponenter fra Tyskland.

Anleggsteknikk «Made in Germany»

Som spesialist innen bygg av spesialanlegg utvikler og ferdigstiller Minda Industrianlagen GmbH innovative løsninger for intern materialtransport og automatiserte intralogistikkanlegg til bølgepappindustrien.

– Vi har levert den komplette intralogistikken for prosjektet i Halden. Det innebærer at vi dekker hele prosessen fra produksjon til bearbeiding, helt frem til forsendelse, forteller prosjektleder Benjamin Simmons. Kontrakten inneholder også produksjon og montering av interne lagerhyllesystemer.

Gjennom bruk av integrerte digitale løsninger tilbyr den nye fabrikken økt effektivitet, leveringssikkerhet samt betydelig kortere leveringstid for Petersons kunder. I tillegg økes den totale produksjonskapasiteten merkbart gjennom Mindas teknologi.

– I Halden vil en helt ny softwareløsning bli tatt i bruk, som vi har utviklet over de siste tre årene og testet i feltforsøk, sier Ralf Lampe, salgssjef i Minda.

Godt samarbeid på stedet

Utrustningen av fabrikken i Halden er ikke det første prosjektet Minda gjennomfører i Norge. Bedriften med sete i Minden, Nordrhein-Westfalen, har allerede samarbeidet med flere store produsenter innen norsk emballasjeindustri.

– Det norske markedet er ganske lukket. Ved nye byggeprosjekter som det i Halden, utgjør dette en utfordring for utenlandske oppdragstakere. Spesielt logistikkaspekter som registrering av arbeidskraft er forbundet med en del arbeid. For å kunne gjennomføre et slikt prosjekt vellykket, er et godt samarbeid mellom alle aktører på stedet spesielt viktig, betoner Lampe, og understreker at Halden-prosjektet ikke ville ha forløpt så sømløst uten det utmerkede samarbeidet med Peterson.

Minda er også svært fornøyd med hjelpen de har fått fra Norsk-Tysk Handelskammer. – Prosessen har forløpt problemfritt. Hvis vi trengte enda flere medarbeidere på byggeplassen, ble registreringen gjennomført innen få dager, sier Simmons. I tillegg til personalforvaltningen har handelskammeret også vært ansvarlig for admini-
strasjon av skatteavgifter.

I løpet av arbeidet skapte underleverandører fra tredjeland tidvis byråkratiske utfordringer. – Det kostet oss en del tid i starten, som vi imidlertid klarte å ta igjen i løpet av prosjektet. Slike utfordringer har også en viktig læreverdi for oss, forteller Simmons.

Etter planen skal prosjektet være 80 prosent ferdigstilt i år. – I midten av november innledet vi produksjonen med en liten produksjonsmengde. Kapasiteten stiger så uke for uke, sier Simmons. Etter den offisielle åpningen av den nye bølgepappfabrikken vil alle produksjonsprosessene flyttes fra fabrikken i Sarpsborg til Halden.

Sophia Bohn