Varmesektor i fokus: Tyske bedrifter knytter kontakter i Norge

19. november inviterte Norsk-Tysk Handelskammer til et norsk-tysk seminar med tema fornybar oppvarming og kjøling av nærings- og industribygg. Med besøk av fem tyske leverandører innenfor temaområdet og deltakere fra det norske næringslivet, var det duket for en dag med både nettverksbygging og kunnskapsutveksling. 

Seminaret ble arrangert på oppdrag fra Tysklands nærings- og energidepartement og i samarbeid med Energiwaechter som en del av et større eksportinitiativ. Fem tyske teknologileverandører reiste til Norge for å lære om muligheter i det norske markedet samt skape kontakter innen varmesektoren. I tillegg til seminaret organiserte handelskammeret individuelle møter for de tyske bedriftene.

Stort potensial for samarbeid

Norge er et stabilt voksende marked som blir sett på som pålitelig og med mange potensielle langsiktige samarbeidspartnere, noe de deltakende bedriftene ga uttrykk for. Handelskammeret har gjennom arbeidet med dette prosjektet sett at det er stor interesse for blant annet solenergi i Norge.

Tyskland kan tilby et bredt utvalg av teknologi gjennom hele solenergiverdikjeden, til tross for at landet har opplevd en krise på dette markedet de siste årene. Fra og med 2020 vil det bli forbudt med oljefyring i Norge, noe som gir enda større potensial for fornybare og innovative varmeløsninger for enkeltbygg og områder.

Utfordringer i Tyskland

På seminarets program sto innlegg fra flere eksperter i bransjen. Et sentralt tema var hvilke rammeverk som skal til for å oppnå målet om en fornybar varme- og kjølebransje.

Dr. Eberhard von Rottenburg fra det tyske industriforbundet (BDI) fortalte i sitt innlegg «The building sector as a key factor of German energy and climate policy» at Tyskland har som mål å redusere ikke-fornybar energi med 95 prosent innen 2050, men at det vil være en stor utfordring som vil kreve drastiske endringer i nesten alle sektorer. Han mener likevel at det er mulig, og at de tekniske løsningene innen fornybar energi allerede finnes i byggebransjen. Det som trengs er ifølge von Rottenburg et godt statlig rammeverk som legger vekt på teknologinøytralitet.  

En stor utfordring i Tyskland er ifølge Barbara Münch fra Technische Universität Berlin at fornybare varmeløsninger blir utkonkurrert av fjernvarme, som i Tyskland i stor grad er basert på fossile energikilder, gjennom EUs såkalte primærenergifaktor. I Norge er situasjonen imidlertid en litt annen, ifølge Anders Westin fra Fortum, ettersom fjernvarme i Norge allerede er tilnærmet 100 prosent fornybar. Primærenergifaktoren tar derfor i liten grad hensyn til hvert enkelt lands spesifikke utfordringer.

Hydrogenlagring: fremtidens varmekonsept

Hallvard Benum fra Kongsberg Kommunale Eiendom KF var også på seminaret for å fortelle om prosjektet Nye Vestsiden Ungdomsskole, et prisvinnende bygg med hydrogenlagring til bruk for oppvarming eller strøm.

Skolen er et såkalt plusshus som i løpet av sin levetid skal produsere mer energi enn det som ble brukt til å bygge det. På Vestsiden Ungdomsskole gjøres dette ved hjelp av energiproduksjon fra solceller og bergvarme. Dermed kan solenergien gjøres om til hydrogen og lagres til bruk gjennom vinteren. Solcellepanelene er plassert synlig på takterrassen slik at elevene kan se dem. Slik kan skolen inkludere de tekniske løsningene i undervisningen.

Offentlig sektor har en viktig rolle

Seminaret ble avsluttet med en paneldiskusjon mellom foredragsholderne. Her understreket Hallvard Benum at offentlig sektor har et spesielt ansvar for å bidra til mer bruk av fornybar energi.

Offentlig sektor bør gå foran og lede vei for andre aktører på markedet. De bør også støtte opp under aktuelle prosjekter innen fornybar oppvarming og kjøling.

Tim Ulrich Baumann, som tidligere under seminaret snakket om norske trender innen varmebransjen, beskrev i paneldebatten prioriteringen av energibruk som en utfordring i varme- og kjølebransjen. Ifølge SINTEF er strøm en lite effektiv måte å varme opp bygg på da store mengder energi i form av varme går tapt i produksjonen. Istedenfor kan man benytte seg av fornybare varmekilder som for eksempel fjernvarme, solenergi eller varmepumpe. Baumann oppfordret til mer fokus på bruken av slike varmekilder til oppvarming istedenfor elektrisitet.

Det finnes mange bruksområder for elektrisitet, men varmekilder kan kun anvendes i oppvarming. Derfor mener jeg vi bør fokusere på det.

Følgende tyske bedrifter var til stede på seminaret og hadde individuelle møter med norske bedrifter de påfølgende dagene: