Vårt styre: Olaf Tronsgaard

Norsk-Tysk Handelskammer støtter opp under næringssamarbeid og erfaringsutveksling mellom Tyskland og Norge. Dette betydningsfulle bilaterale nettverket er dannet av over 800 medlemsselskaper som ved siden av medlemsforsamlingen styres av et utvalg av 13 beslutningstakere fra medlemsmassen.

Handelskammerets styre foreslår retningslinjer for medlemsforsamlingen, som gjør handelskammeret til den vellykkede sparringspartneren for eksportorienterte selskaper som det er i dag. I denne rubrikken ønsker vi å nærmere introdusere leserne for våre styremedlemmer.

Olaf Tronsgaard har sittet i Norsk-Tysk Handelskammers styre siden 2010. Som seksjonsleder i DNB, Konsernrisikostyring kreditt, er han en viktig kontaktperson for kunder fra inn- og utland. Før sin tid i DnB jobbet Tronsgaard blant annet to år for E.on i Hannover.

Du har lang erfaring fra både bank og finans. Hva er det mest interessante for deg personlig med det å arbeide innenfor denne bransjen?

Gjennom mange år i DNB er det en ting som stadig slår meg, og det er betydningen av de menneskene du treffer og blir kjent med. Dette gjelder både interne kolleger, og kunder og andre eksterne interessenter. Vi er en kompetansedrevet organisjon med circa 10 000 ansatte, og jeg opplever vår kultur i DNB som veldig hjelpsom. Min erfaring er at alle er mer enn villig til å dele sin kompetanse med deg.

I tillegg vil jeg nevne at gjennom mange år i kundeposisjon innen DNBs storkundeområde, så var det alltid meningsfullt å hjelpe kundene med finansiering, det være seg utvidelser av produksjonen, oppkjøp eller arbeidskapital. Dette er et bidrag til verdiskapning både for selskapene som er bankens kunder, de ansatte der gjennom tryggere og flere arbeidsplasser, og for eierne av bedriftene.

Finnes det et større prosjekt du har vært en del av som har gjort stort inntrykk på deg?

Av bilaterale og internasjonale prosjekter, kan jeg nevne DNBs engasjement i Baltikum som jeg var en del av i seks år. Meget interessant og lærerikt å få anledning til å være med på en lang prosess med å utvikle bankene våre i den regionen. Også her ble jeg kjent med meget kompetente (og hyggelige!) mennesker.

I disse korona-tider har mye av arbeidet vårt endret fokus, på hvilken måte har din arbeidshverdag blitt preget av pandemien?

Den største konsekvensen er at jeg har sittet på hjemmekontor siden mars. I min jobb er det heldigvis mulig så det har fungert bra. Men det er klart jeg savner kollegene og miljøet, det kan ikke erstattes av hjemmekontor på samme måten som når alle er på jobb fysisk.