– Utvekslingen er en veldig spennende erfaring som jeg absolutt kan anbefale! Norsk-tysk nettverk for lærlingsmobilitet sender lærling til Gjøvik

Fabian Peuser på jobb hos Mesterhus Innlandet. Foto: Iren Øibakken, Mesterhus Innlandet.

Jobbe, lære og oppdage verden? Det kan høres ut som en fjern drøm for mange, men for flere unge i de norske fylkeskommunene Innlandet og Vestfold og Telemark samt områdene i og rundt de tyske byene Münster og Oldenburg blir dette en virkelighet i år.

Norsk-Tysk Handelskammer gjennomførte i 2022 et prosjekt finansiert av Erasmus+. Sammen med de ovennevnte fylkeskommunene og de tyske håndverkskamrene HWK Münster og HWK Oldenburg bygget de et interregionalt nettverk for utveksling av lærlinger.

En av de første som har fått prøve den nye utvekslingen er 26 år gamle Fabian Peuser fra Münsterland. Andreårssnekkeren er begeistret:
– Utvekslingen er en veldig spennende erfaring som jeg absolutt kan anbefale!
Han er for tiden i Norge og skal reise til ulike byggeplasser de neste ukene.

Brüninghoff, hans opplæringsbedrift i Tyskland, er en stor bedrift med rundt 700 ansatte, mens han under oppholdet i Norge jobber for både det store selskapet Betonmast Innlandet AS og det mindre selskapet Mesterhus AS.
– Byggeprosjektene til de to selskapene er av ulik størrelse og derfor er de organisert annerledes enn hjemme. Alt i alt er det litt mer avslappet og jeg får et innblikk i spesielle aktiviteter som gipsisolering, sier Peuser. Språkbarrieren på byggeplassen er ikke noe problem for den unge håndverkeren.
– En måned før avreise lastet jeg ned en språkapp og øvde flittig norsk. Nå forstår jeg faktisk en ting eller to, sier han. Ellers kommuniserer han ganske enkelt på engelsk eller tysk. Peuser hadde det vanskeligere med papirene før reisen:
– Det var litt av en utfordring i starten, men heldigvis fikk jeg stor støtte fra Håndverkskammeret i Tyskland og fylkeskommunen i Norge, understreker han.

Fylkeskommunen gleder seg over at de første lærlingene har funnet veien til Norge gjennom prosjektet.
– Vi er veldig fornøyde med å ha tatt imot en lærling fra Tyskland og med at vi har bedrifter i nettverket som er positive til å ta imot lærlinger fra Tyskland. Vi håper å ta imot flere lærlinger fra Tyskland etter hvert. Foreløpig sender vi rundt ti til tolv lærlinger hvert år til Tyskland – det er veldig positivt at vi nå også kan ta imot, forteller Gry Kristin Vist fra Innlandet fylkeskommune.

F.v., Gry Kristin Vist, Innlandet fylkeskommune, Erna Nyborg, faglig leder Betonmast, Fabian Peuser og Trond Engstrøm, driftssjef i Rotstigen / Mesterhus Innlandet. Foto: Iren Øibakken, Mesterhus Innlandet.

Også de norske lærebedriftene er glade for tyskerbesøket. Erna Nyborg fra Betonmast Innlandet AS forteller:
– Fabian gjør en stor innsats for oss på alle måter på samme nivå som våre andre snekkere.
Betonmast Innlandet AS, som jobber sammen med Mesterhus Innlandet AS i dette prosjektet, har også sendt tre lærlinger til Tyskland som en del av prosjektet.
– Vi er veldig fornøyde med samarbeidet, understreker Nyborg.

Stor interesse fra starten

Prosjektet er fortsatt ganske nytt – Norsk-Tysk Handelskammer presenterte prosjektet for første gang i fjor gjennom informasjonsmøter med fylkeskommunen og håndverkskammeret i Norge og Tyskland.
Vi ble positivt overrasket over den store interessen blant deltakerne på informasjonsmøtet. Noen hørte om lærlingutveksling for første gang og meldte seg inn som nettverksmedlemmer. Fra vårt ståsted er dette en indikasjon på at potensialet for mer utveksling av lærlinger mellom Norge og Tyskland er stort. Aktørene må bare få nok informasjon og få et sted å henvende seg ved spørsmål.

Snart over hele Norge?

Det nystiftede nettverket har potensial for å kunne utvides til å gjelde hele Norge og dermed kunne tilby enda flere unge under opplæring mulighet for utveksling.

Innlandet samt Vestfold og Telemark er sentrale aktører i det norske nettverket. Er du interessert i utveksling kan du ta kontakt med en av fylkeskommunene som da vil ta videre kontakt med håndverkskamrene i Tyskland. Dette skal sørge for at henvendelsene lander riktig sted på effektiv måte. Nettverket er koblet til det tyske mobilitetsnettverket «Berufsbildung ohne Grenzen» (fagopplæring uten grenser) gjennom håndverkskamrene i Münster og Oldenburg.

Mer informasjon på: https://norwegen.ahk.de/no/kjerneomraader/erasmus