Varmeenergi fra avløpsvann

I november 2016 lanserte den tyske forbundsregjeringen en plan for klimavern frem mot 2050 og fastsatte dermed for første gang konkrete delmål knyttet til reduksjon av klimautslipp. Disse innebærer blant annet at drivhusgassutslippene i byggsektoren skal reduseres med 67 prosent innen 2030 sammenlignet med utslippsnivået i 1990. For å nå dette krevende målet er landet avhengig av rimelig teknologi som sørger for effektiv reduksjon av CO2.

Varmeenergi fra avløpsvann kan utgjøre et viktig bidrag her. I avløpsvannet, som til stadighet befinner seg i store mengder i avløpstunnelene under oss og som har en gjennomsnittstemperatur på mellom 10 og 20 grader året rundt, ligger det et enormt energipotensial. Ved hjelp av en varmeveksler og en varmepumpe som bruker strøm som systemkomponent, kan termisk energi utvinnes fra avløpsvannet og brukes til oppvarming og klimatisering av bygninger.

Kraftig reduksjon i CO2-utslipp

«I snart ti år har energiutvinning fra avløpsvann blitt drevet fremover av det grønne skiftet, dog litt i skyggen av andre løsninger. Med ‘varmeskiftet’ har tiden nå kommet for denne typen oppvarming som prismessig allerede i dag kan konkurrere med oppvarming fra olje og gass. I tillegg har den en betydelig miljøeffekt», hevder Stephan von Bothmer, daglig leder i Helmut Uhrig Straßen- und Tiefbau GmbH.

I byer med minst 5 000 innbyggere er denne teknologien spesielt attraktiv fordi det her oppstår mye avløpsvann og behovet for oppvarming også er tilsvarende høyt. I et vanlig anlegg for varmeutvinning fra avløpsvann vil CO2-utslippene sammenlignet med vanlig gass- og oljefyring kunne reduseres med 50 prosent. I Tyskland kan 14 til 28 prosent av varmebehovet i bygninger dekkes av avløpsenergi.

Et modulært varmevekslersystem

Helmut Uhrig Straßen- und Tiefbau GmbH er en mellomstor familiebedrift med sete i Geisingen ved Donau i Baden-Württemberg som spesialiserer seg på avløps- og regnvannssystem. I snart ti år har firmaet utviklet, bygget og installert varmevekslere som utvinner energi fra avløpsvann og er med sine 75 realiserte anlegg markedsleder. Firmaet produserer blant annet Therm-Liner – et modulært varmevekslersystem for eksisterende og nye avløpstunneler. De enkelte varmevekslerelementene monteres i tunnelenes eksisterende sjaktinfrastruktur. «Vi står overfor et ‘varmeskifte’ med en allerede perfekt fungerende teknologi for hånden som kan bidra til betydelig dekarbonisering av varmemarkedet», sier Bothmer.

Teknologien har allerede blitt tatt i bruk i Tyskland, Frankrike, Danmark, Østerrike og Nederland, og ble i fjor installert i en avløpstunnel i Stavanger. Denne gir varme til byens rådhus, svømmehall og kommunens administrasjonsbygg.

Mer informasjon om varmeutvinning fra avløpsvann finner du på YouTube-kanalen til Helmut Uhrig Straßen- und Tiefbau GmbH

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *