Klimabygg i verdensklasse

Det tyske ingeniørfirmaet Bollinger + Grohmann er involvert i flere norske byggeprosjekter som leder an mot en klimavennlig og bærekraftig byggebransje.

Klimahuset ved Naturhistorisk Museum

I samarbeid med Lund Hagem Architekter og AtelierOslo vant ingeniørfirmaet i fjor konkurransen om et nytt klimahus ved Naturhistorisk Museum i Oslo. Klimahuset åpner høsten 2019 i Botanisk hage på Tøyen og skal være et sted for utstillinger, opplevelser og debatt om klima og klimaendringer.

«Målet er å utforme et bygg med svært ambisiøse tekniske miljøstandarder. Husets funksjon skal være å formidle forskningsbasert kunnskap om klimaet og klimaendringer til publikum, med fokus på barn og ungdom», heter det i prosjektbeskrivelsen. Et sentralt budskap med bygningen ifølge vinnerne, er at det er både naturlige prosesser og menneskeskapte påvirkninger som skaper klimaendringene.

Bygget er karakterisert som et ZEB-COM, noe som innebærer at klimagassutslippene som følge av bygging, drift og produksjon av byggematerialer kompenseres for gjennom det bygningen selv produserer av fornybar energi fra blant annet solceller.

Urbane Fornebu

Bollinger + Grohmann er også involvert i Futurebuilt-prosjektet som tok førsteplassen i konkurransen om OBOS Fornebu sitt delområde på 37 mål mellom Nansenparken og kjøpesenteret Fornebu S. Området består både av boligareal og areal for handel, service og tjenestefunksjoner. Dyrvik Arkitekter AS og Transborder Studio er arkitektene bak konseptet, mens landskapsarkitektkontoret SLA også er med på vinnerlaget. Et av målene som OBOS har satt seg for prosjektet, er at CO2-utslippene skal reduseres med 50 prosent.

Ifølge vinnerkonseptet som har fått navnet Fornebuhagen, skal området bli et utstillingsvindu for fremtidsrettet byutvikling. Stikkord her er bærekraft i prosess og materialbruk, smarthusteknologi, fellesskapsløsninger, delingsøkonomi og energieffektivitet, blant annet gjennom bruk av sol- og vindenergi samt biomasseproduksjon i hageområdet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *