Første tyske LNG-terminal i sikte

Den nord-tyske slusebyen Brunsbüttel ved inngangen til Kielkanalen, kan i fremtiden bli stedet for den første tyske importterminalen for flytende naturgass (LNG). Anlegget skal være et bidrag til diversifiseringen av energiforsyningen i Tyskland og minske miljøbelastningen fra transportsektoren ved å introdusere flytende gass som et rent alternativ til drivstoff innen sjø- og veitrafikk.

Økonomisk vekst i regionen

Bak ideen til prosjektet står Frank Schnabel, daglig leder i Brunsbüttel Ports, og han ser et stort potensial for den lokale industrien og havnen i Hamburg: «Vi har landets største industripark som vi kan forsørge med LNG. Det samme gjelder for skipsfarten på Elbe, havnen i Hamburg samt andre havner», sier Schnabel, og understreker at de skandinaviske og baltiske landene også er enkle å nå gjennom Kielkanalen.

Opprettelsen av terminalen forventes å gi en markant økning i verdiskapning i hele næringsregionen – ikke bare gjennom oppdrag til mindre og mellomstore bedrifter, men også gjennom tilflytning. På grunn av tilknytningen til det globale gassnettet får LNG-terminalen også stor betydning i den nasjonale energipolitikken: «Det vil bli det eneste stedet med importterminal i Tyskland», sier Schnabel.

Yara International tilhenger av forslaget

Det norske gjødselselskapet Yara International er en sterk tilhenger av forslaget. Til produksjonen av ammoniakk og urea, som brukes i gjødsel og drivstofftilsetninger, trenger Yara-fabrikken i Brunsbüttel store mengder gass – opptil 90 000 kubikkmeter per time. «Yara har behov for én prosent av Tysklands samtlige gassforbruk og er med det den femte største gassforbrukeren», sier daglig leder i bedriften, Julia Lindland. I fremtiden vil denne gassen kunne leveres i flytende form fra LNG-terminalen ved havnen og dermed utgjøre et billigere alternativ. På denne måten kan driftskostnader reduseres og forsyningssikkerheten garanteres.

Investeringsbeslutning faller i 2019

Prosjektet finner også resonans på politisk nivå: Nylig ga hovedkomiteen i Brunsbüttel og kretsen Ditmarsken terminalplanen forrang foran planen om en flerbrukshavn. I april besøkte Schnabel, ministerpresident Daniel Günther, borgermester Stefan Mohrdieck og en delegasjon bestående av 35 representanter fra lokale og nasjonale myndigheter LNG-terminalen i Rotterdam som ble åpnet i 2011.

Ved årets begynnelse ble investorkonsortiumet German LNG Terminal GmbH grunnlagt. Dette skal være ansvarlig for beslutninger vedrørende bygging, eierskap og drift av det 220 000 kubikkmeter store tanklageret. Fram til årets slutt skal markedsinteresse og kundebehov kartlegges og tilsvarende lisenser samles inn. I 2019 faller så avgjørelsen om terminalen til 500 millioner euro skal bygges og være klar for drift i 2022.

LNG-konferanse i Oslo

31. mai og 1. juni finner konferansen LNG and beyond: Global challenges, sustainable solutions sted hos Yara International i Oslo, i regi av Innovasjon Norge og Norsk-Tysk Handelskammer. Eksperter, markedsaktører og politiske beslutningstakere fra maritim sektor møtes for å utveksle erfaringer om trender, prosjekter, teknologi og fremtidige forretningsmodeller. Marcel Tijhuis fra German LNG Terminal GmbH og Julia Lindland fra Yara International er til stede for å fortelle mer om LNG-terminalen. Mer informasjon om programmet og påmelding finner du her.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *