Verdens største plug-in hybridskip levert fra Ulstein Verft til Color Line

Pressemelding. Verdens største plug-in hybridskip M/S Color Hybrid ble overtatt av Color Line. Skipet setter global standard for miljøvennlige skip. 9. august går jomfruturen fra Sandefjord til Strømstad.

Color Hybrid tar i bruk nye løsninger for å redusere støy og utslipp. Skipet er en plug-in hybrid, der batteriene på fem mega watt lades med miljøvennlig strøm fra landstrømanlegg på kaia i Sandefjord. Skipet vil gå ut og inn av Sandefjordsfjorden tilnærmet lydløst og uten utslipp av skadelige miljøgasser, eller nitrogen- og svovelforbindelser til luft i området. Batteripakken veier 65 tonn og kan lades på en time. Skipet har i tillegg et varmereservoar på fem mega watt som utnytter varmen både fra kjølvannet og eksosen til oppvarming. Dette sammen med en optimal skrogkonstruksjon bidrar til å gjøre skipet energieffektivt og miljøvennlig.

Color Line legger til grunn for sine investeringer myndighetenes og det internasjonale samfunnets arbeid for å redusere klimagassutslipp.

– Byggingen av verdens største plug-in hybrid skiper i tråd med selskapets ambisjoner om videreutvikling av bærekraftige og miljøvennlige løsninger for norsk skipsfart, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

Over 70 prosent av leverandørene er fra den maritime klyngen i Norge og representerer det ypperste av norsk maritim næring.

– Skipet er med sine innovative og miljøvennlige løsninger et viktig prosjekt for Ulstein Verft og den maritime klyngen.Vi vil takke Color Line for et svært godt og konstruktivt samarbeid gjennom hele byggeperioden, sier Gunvor Ulstein, konsernsjef i Ulstein Group.

Verdens største plug-in hybridskip vil være 160 meter langt, og ha en kapasitet på 2 000 passasjerer og ca. 500 biler. Skipet vil gi betydelig økt kapasitet på strekningen mellom Norge og Sverige.