Viktig skritt: Den tyske regjeringen og EU-kommisjonen gjør H2Global til europeisk hydrogenprosjekt 

Tysklands næringsminister og visekansler Dr. Robert Habeck og EUs energikommissær Kadri Simson. Bilde: European Union, 2023

I et bilateralt møte i går ble EUs energikommissær Kadri Simson og Tysklands nærings- og klimaminister Robert Habeck enige om å samordne den nye europeiske hydrogenbanken (European Hydrogen Bank – EHB) med instrumentet H2Global som Tyskland har utviklet for å få fart på markedet. Det avtalte samarbeidet er et viktig skritt for å sikre hydrogenetterspørselen i Tyskland og Europa og for den globale markedsøkningen for grønt hydrogen. 

Tilgang for alle EU-regjeringer

Som en del av den såkalte «Team Europe»-tilnærmingen i EHBs internasjonale pilar, vil H2Global være åpen for alle EU-regjeringer som er interessert i å gjennomføre anbud på hydrogen. I tillegg vil H2Global også samarbeide med den europeiske hydrogenbanken om felles europeiske anbud for å gi et synlig bidrag til internasjonal hydrogenimport. 

– Ifølge det tyske nærings- og klimadepartementet (BMWK) vil Tyskland investere mer enn 5 milliarder euro i internasjonale hydrogenanskaffelser de kommende årene. De første anbudskonkurransene for hydrogenimport er allerede i gang. H2Global åpner også muligheten for norske aktører til å bidra til internasjonal hydrogenimport, sier Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer, som ser store muligheter for norsk-tysk samarbeid. 

H2Global åpner også muligheten for norske aktører til å bidra til internasjonal hydrogenimport.

Michael Kern
Administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer

Det tyske nærings- og klimadepartementet (BMWK) er i tett dialog med EU-kommisjonen og de andre EU-landene om den fremtidige utformingen av europeisk energipolitikk, inkludert den europeiske hydrogenopptrappingen. Import fra utlandet, både innenfor og utenfor EU, spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Tyskland er klar til å støtte den europeiske hydrogenbanken i å importere grønt hydrogen til Europa og er allerede i samtaler med andre land som også ønsker å støtte dette europeiske initiativet. 

H2Global er et innovativt instrument for å fremme en rask og effektiv teknologi- og markedsintroduksjon av grønt hydrogen og hydrogenderivater. Det tyske nærings- og klimadepartementet har allerede bevilget 900 millioner euro til det første finansieringsvinduet i dette anbudsbaserte instrumentet, og forbereder nå flere anbud. 

Den europeiske hydrogenbanken (EHB) er et initiativ fra Europakommisjonen som skal legge til rette for både produksjon av fornybart hydrogen i EU («domestic leg», implementert av Generaldirektoratet for klimahandling) og import av hydrogen («international leg», implementert av Generaldirektoratet for energi). Målet er å tette investeringsgapet og matche det fremtidige tilbudet av fornybart hydrogen med europeiske hydrogenforbrukere for å produsere 20 millioner tonn fornybart hydrogen innen 2030, og dermed bidra til REPowerEU-målene og overgangen til klimanøytralitet.  

Original pressemeldingen på https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2023/06/20230601-bundesregierung-und-eu-kommission-machen-h2global-zum-europaeischen-wasserstoff-projekt.html