Vil du være med å påvirke Norsk-Tysk Handelskammers videre arbeid?

Hvordan vurderer din bedrift den økonomiske situasjonen i Norge i dag? Hvilke muligheter og utfordringer ser dere med tanke på fremtiden til det norsk-tyske forretningssamarbeidet?

Norsk-Tysk Handelskammers årlige konjunkturundersøkelse er nå i gang, i samarbeid med det internasjonale tyske Industri- og Handelskammernettverket (DIHK). Dette er en ypperlig mulighet til å komme med tilbakemeldinger om situasjonen vi nå befinner oss i, og hvor innspill kan være med på å forme vårt videre arbeid og sette den politiske dagsorden. Er det noe dere ønsker det rettes mer fokus på i næringsliv og politikk? Delta i undersøkelsen og fortell oss det!

Gjennom undersøkelsen vil vi få verdifull informasjon om medlemsbedrifters og andre utenlandske investorers vurderinger av den økonomiske situasjonen i Norge og kvaliteten på forretningsmiljøet. Målet med undersøkelsen er å identifisere og presentere drivkrefter som former bedriftenes beslutninger, for eksempel om sysselsetting eller investering.

Undersøkelsen bidrar til objektiv analyse av norske økonomiske prosesser, hjelper bedriftsledere med forretnings- og investeringsbeslutninger og gir verdifull informasjon både for vårt eget arbeid og for næringspolitikken.

Undersøkelsen består av totalt 26 spørsmål og tar omtrent fem minutter å besvare. Svarene er anonymisert og resultatene vil bli kommunisert i våre mediekanaler og gjennom et eget arrangement i mai.