Den tyske paviljongen ved Nor-Shipping 2022

Etter Nor-Shipping måtte utsettes to ganger på grunn av koronasituasjonen, er det nå med stor lettelse at den internasjonale maritime industrien igjen kan møtes på messen. Fra 4. til 7. april 2022 arrangeres Nor-Shipping i Lillestrøm, med den tyske paviljongen på prominent plass. Midt i hall C er 25 tyske utstillere med på den tyske fellesstanden, organisert av Norsk-Tysk Handelskammer. Interessen fra tyske bedrifter har i forkant av messen stor.

På mer enn 400 kvadratmeter presenterer 25 tyske utstillere sine produkter og tjenester på German Pavilion. Det gjør den tyske fellesstanden til en av de største paviljongene på messen og en institusjon på Nor-Shipping. For Norsk-Tysk Handelskammer er den store interessen fra tyske bedrifter etter koronapausen en stor suksess og et tegn på at personlige samtaler og kontakter på lang sikt ikke kan erstattes av digitale arrangementer.

– Vi gleder oss over å få en ny start for messebransjen med Nor-Shipping 2022, og vi er sikre på at denne positive trenden vil fortsette framover, forteller Susanne Hawkins, prosjektleder for Nor-Shipping ved Norsk-Tysk Handelskammer.

– Selv om messen måtte utsettes to ganger, har vi fått med nesten alle de opprinnelige utstillerne til den nye datoen. Interessen for messen viser behovet for personlige kontakter, men også at det norske markedet er veldig viktig for tyske bedrifter i maritim bransje, fortsetter Hawkins.

Innovativ teknikk «Made in Germany»

I tillegg til kjente utstillere som Becker Marine Systems, Drahtseilwerk, TGE Marine Gas Engineering og Voith, er det også med noen nykommere som 3R Solutions, Alfra og Herose. Bedriftene presenterer blant annet innovative løsninger, «Made in Germany», innen områdene manøvrering, energieffektivisering, redusering av utslipp, leverandørkjeder og logistikk samt system- og motorløsninger. Gjennom fellesstanden får hver enkelt bedrift mer oppmerksomhet og bedre synlighet på messen. Merkelappen «Made in Germany» står for kvalitet og er godt kjent også i Norge.

Norsk-tyske arrangementer

I tillegg til selve standplassen, byr også den tyske paviljongen på flere muligheter for å knytte kontakter og for personlige samtaler. På tirsdag og onsdag arrangeres det fra 11:00 til 12:00 German-Norwegian Expert Talks med temaene «Trends in Maritime Digitalization» (5. april) og «New Perspectives for the Norwegian Maritime Industry» (6. april). Disse Experts Talks samler bransjeeksperter fra Norge og Tyskland for å diskutere de viktigste trendene innen digitalisering og automatisering samt muligheter og utfordringer ved bruken av hydrogen innen maritim næring.

6. april inviterer Norsk-Tysk Handelskammer til Nordic-German Get-Together fra 15:30 til 17:00. Etter en kort presentasjon av de tyske utstillerne vil det bli både snacks og drikke samt mulighet for personlige samtaler. Vennligst meld deg på her hvis du ønsker å delta.

Sammen for det grønne skiftet

Nor-Shipping er en av de viktigste møteplassene for bedrifter fra maritim bransje. I 2019 hadde messen omtrent 47 600 besøkende fra 85 ulike land, noe som ga utstillerne stor internasjonal oppmerksomhet.

Den maritime bransjen befinner seg i en omstillingsfase hvor det er satt klare mål om å styrke innovative løsninger, bærekraftige tjenester og fornybare energikilder. Dette medfører et enda større behov for internasjonalt samarbeid og partnerskap. Norske og tyske bedrifter har mange likheter og samtidig komplementerer de hverandre på en god måte, noe som gjør at det er et stort potensial for bilateralt samarbeid i bransjen.