Wintershall og DEA fusjonerer

Pressemelding. Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG har slått seg sammen og dannet et nytt ledende uavhengig olje- og gasselskap i Europa: Wintershall Dea. Børsnotering (IPO) forventes i andre halvdel av 2020.

– Vi er en betydelig aktør og en viktig bidragsyter til sikker energiforsyning i Europa, forteller Mario Mehren, konsernsjef i Wintershall Dea.

Etter godkjenning av alle relevante myndigheter har aksjonærene, BASF og LetterOne, nå fullført fusjonen som trådte i kraft 1. mai 2019. Avtalen om å fusjonere de to selskapene ble inngått i september 2018.

Som resultat av fusjonen får Wintershall Dea en mer balansert global tilstedeværelse med store vekstmuligheter i sine kjerneområder. Basert på eksisterende lete- og produksjonsprosjekter vil selskapet oppnå daglig produksjon på mellom 750 000 og 800 000 fat oljeekvivalenter (foe) i perioden 2021–2023. Dette tilsvarer en årlig produksjonsvekst på 6 til 8 prosent. Veksten er forventet å komme fra både eksisterende portefølje og nye produksjonsområder.

Felles økonomisk vekst og synergier

Wintershall og DEA har samarbeidet tett i flere tiår, blant annet på Mittelplate, som er Tysklands største oljefelt. Ifølge Mehren har det nye selskapet perfekt størrelse til å møte utfordringene på markedet:

– Vi er store nok til å være en relevant partner for statlige olje- og gasselskaper, samtidig som vi er et uavhengig selskap og tilstrekkelig fleksible til å kunne utføre komplekse operasjoner der vi bruker vår teknologiske ekspertise, sier han.

Wintershall Dea forventer at fusjonen vil medføre besparelser på minst 200 millioner euro per år fra og med år tre etter at transaksjonen er gjennomført, særlig knyttet til drifts- og kapitalinvesteringer. I henhold til nåværende planer forventer selskapet å kutte omtrent 1 000 av totalt 4 200 fulltidsstillinger globalt. Selskapet arbeider sammen med arbeidslivsorganisasjonene for å finne gode løsninger med tanke på den nødvendige nedbemanningen.

En solid portefølje med fire kjerneområder

Wintershall Dea produserer olje og gass i fire kjerneområder: Europa, Russland, Latin- Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika).

– Som energiselskap vet vi at vi bare forvalter landets naturressurser. Vi er kjent med vårt ansvar, og samarbeider med alle interessenter for å forsikre oss om at vår tilstedeværelse vil endre menneskers liv til det bedre. I de landene der vi har virksomhet er vi godt posisjonert og ofte også bransjeledende, sier Maria Moræus Hanssen, visekonsernsjef og operasjonsdirektør i Wintershall Dea.

– Vi har en godt balansert portefølje, både geografisk og driftsmessig. Gassproduksjon utgjør 70 prosent, noe som er bra med tanke på Europas økende etterspørsel etter naturgass. Europa trenger ikke mindre gass for å oppnå klimamålene sine, men mer, sier Moræus Hanssen.

Selskapets oppstrømsaktiviteter suppleres av investeringer i gassinfrastruktur og midtstrømstjenester: Sammen med sine partnere opererer Wintershall Dea et omlag 2 400 kilometer langt nettverk av naturgassledninger i Tyskland. Selskapet eier også aksjer i Nord Stream AG og sørger for finansiering av Nord Stream 2 AG.

– En av vår tids største utfordringer er å beskytte miljøet, samtidig som vi skal møte den stadig økende globale energietterspørselen. Vi ønsker å bidra til begge deler. Vi ønsker å produsere olje og gass på en lønnsom måte, samtidig som vi skal følge de aller høyeste standarder for miljø og sikkerhet. I tillegg er det viktig at disse ressursene blir produsert og forbrukt så energi- og miljøeffektivt som mulig, forteller Mario Mehren.

Integreringen av Wintershall og Dea forventes fullført om ca. ett år. I andre halvdel av 2020 forventer BASF og LetterOne en børsnotering (IPO) av Wintershall Dea i tråd med markedet.

Les også: Gass viktig i Tysklands grønne skifte