Bilateralt kultursamarbeid i en digital verden

Martin Bach tiltrådte som ny leder for Goethe-instituttet i Oslo i september. De tyske Goethe-instituttene er spredt over hele verden og har som mål å fremme tysk språk og legge til rette for internasjonalt kultursamarbeid. I en stadig mer digital verden hvor informasjon blir lettere tilgjengelig kan det dukke opp nye utfordringer for slike tradisjonelle institusjoner. Vi tok en prat med Martin Bach om hvilke temaer som kommer til å bli viktige i det norsk-tyske kultursamarbeidet fremover samt hvilke utfordringer og muligheter instituttet møter gjennom den økte digitaliseringen.

Martin Bach, du har tiltrådt som ny leder for Goethe-instituttet i Oslo. Hvordan opplever du denne jobben så langt, og hvilke temaer synes du er spesielt viktige for det norsk-tyske samarbeidet?

Martin Bach: Foreløpig holder jeg mest på med å orientere meg i det norske kulturlandskapet. Jeg treffer mange både eksisterende og potensielle samarbeidspartnere for å finne ut hva som er relevant i det norsk-tyske samarbeidet.

Men det er et tema som allerede nå peker seg ut som viktig for de neste årene: bokmessen i Frankfurt i 2019 hvor Norge er invitert som gjesteland. Dette er et viktig tema, ikke bare innen litteraturkretsen. Vi er også i kontakt med Litteraturfestivalen på Lillehammer, som planlegger å ha Tyskland som hovedtema i 2018. Dette kan bli en slags forløper til bokmessen i Frankfurt, riktignok i motsatt retning.

Goethe-instituttet er ikke en kulturinstitusjon som kun jobber i én retning; vi jobber ikke bare med å formidle tysk kultur i Norge, vi prøver også å se hva Tyskland kan lære av Norge og formidle dette i den andre retningen. Derfor er bokmessen i Frankfurt et veldig spennende prosjekt også for oss.

Som du sier er denne bokmessen allerede nå et viktig tema i den norske litteraturscenen. Merker dere også en økt interesse for norsk litteratur i Tyskland?

Ja, interessen er der. For de som jobber med bokmessen er dette selvfølgelig et årlig ritual, men jeg vet at de liker å ha mindre land som gjesteland siden disse ofte er spesielt engasjerte. Norsk litteratur er også veldig populær i Tyskland, og det har den vært en stund. Før jeg begynte jobben her i Oslo fikk jeg spørsmål om Knausgård fra alle jeg snakket med. Altså virkelig alle! Man merker at tyskere er klar over at Norge er et sterkt litterært land.

Er det andre temaer du tror blir viktig for deg i din stilling?

Vi på instituttet har en utfordring i det at vi kun har kontor i Oslo, mens Norge er et langstrakt land. Hvordan skal vi med vårt lille team i Oslo klare å nå ut til bredden i Norge? Dette gjør det digitale tilbudet veldig viktig. Vi tilbyr allerede nettbaserte språkkurs og kommer også til å fokusere mer på portalen «Onleihe» fremoveren nettbasert utlånsordning for tidsskrift, aviser og bøker. Dette gjør det lettere å få tilgang til våre tjenester uten å måtte reise til Oslo.

Gjennom den økte digitaliseringen har det blitt lettere for kunstnere å knytte kontakter og finne samarbeidspartnere. Kan dette på sikt medføre at institusjoner som Goethe-instituttet ikke lenger blir like viktige?

Jeg tror instituttene bare blir enda viktigere! Spesielt i en digitalisert verden trenger vi møtesteder som har kontakt med menneskene og som kjenner kulturen. Et institutt består jo ikke bare av lederen, men av alle som jobber her. Flere av disse har vært her lenge og kjenner kulturlandskapet og har gode kontakter i scenen. Jeg er overbevist om at for å kunne skape og vedlikeholde slike gode relasjoner er den fysiske tilstedeværelsen veldig viktig. Antallet Goethe-institutt rundt i verden har de siste årene også økt, ikke sunket.

Goethe-instituttet er del av et internasjonalt nettverk. På hvilken måte påvirker det arbeidet deres her i Oslo?

Det bilaterale, Tyskland – Norge, er fortsatt det viktigste for oss. Samtidig ser vi at mange temaer er lettere å jobbe med i en mer multikulturell sammenheng. Noen av prosjektene vi jobber med strekker seg til Asia, Sør-
Amerika og Afrika. Et av våre hovedtemaer for de neste årene er migrasjon, og da vil disse prosjektene bare bli enda viktigere. Jeg tror at samarbeidet på tvers av land og regioner bare kommer til å bli styrket i fremtiden.

Og nettopp dette internasjonale nettverket kan også være viktig for våre norske partnere. Vi kan for eksempel på kort tid finne en spennende georgisk forfatter. Vi kan by på perspektiver fra andre verdensdeler som kan berike debatten i Norge. Nettverket med 159 Goethe-institutt i 98 land er enestående.

Intervju: Trine Jess

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *