de no

– Vi vil sørge for at Norge blir en mer attraktiv destinasjon for investeringer i havnæringene, og legge til rette for mer forskningssamarbeid på tvers av landegrenser. Vi skal også hjelpe flere norske selskaper fra havnæringene ut i verdensmarkedene gjennom satsing på internasjonalisering, eksportfinansiering og bedre markedsadgang.

Dette sitatet stammer fra den norske regjeringens havstrategi. Havnæringene er en av grunnpilarene i norsk økonomi og et viktig satsingsområde. For å fortsette å være aktuelle og konkurransedyktige, er de maritime næringene nødt til å tilpasse seg det grønne skiftet gjennom innovasjon og implementering av ny teknologi.

Tyskland har verdens femte største maritime industri, tett fulgt av Norge på sjetteplass. Den tyske regjeringen ser betydningen av dette og retter nå fokus mot bransjen: Med sin «Maritime Agenda 2025» har den tyske regjeringen for første gang utarbeidet en langsiktig strategi for bransjen. Spesielt digitalisering, modernisering og innovasjon står høyt på den tyske maritime agendaen.

Norge og Tysklands maritime bransjer kan med fordel jobbe sammen for å gjøre seg rustet for fremtiden. Der Norge ofte fungerer som et ypperlig testmarked, som ikke er redd for å ta i bruk ny teknologi, er Tyskland et trygt og stabilt marked som er kjent for høy produktivitet og gjennomføringskraft.

Vi i Norsk-Tysk Handelskammer ønsker med fokustemaet for 2019 å bygge videre på 2018s «GreenTech» men denne gangen med fokus på grønn og digital innovasjon i den maritime næringen. Vi vil skape et rom for teknologioverføring og hjelpe til med å knytte kontakter i innovasjonsmiljøene i begge land. Vi er i full gang med planleggingen og allerede i januar vil vi være klare med de første arrangementene.