GCE Subsea med nytt fremtidsrettet navn

GCE Subsea bytter navn til GCE Ocean Technology, og signaliserer med det en videre satsing på flere  markeder enn den tradisjonelle olje- og gassektoren samt en fremtid som havteknologiklynge.

Ifølge GCE Subseas pressemelding startet de allerede i 2014 å se seg om etter nye markeder og inntektskilder på grunn av kraftig fall i oljeprisen og en betraktelig reduksjon av aktivitetene i bransjen. Etter at klyngen de siste årene har rettet fokus mot flere markeder enn den tradisjonelle olje- og gassektoren, har de nå vedtatt å skifte navn til GCE Ocean Technology. Navneskiftet trer offisielt i kraft den 1. februar 2019.

− Det nye navnet gir en tydeligere identitet og er et mer inkluderende navn som nå enda bedre reflekterer det som er og vil være klyngens fokusområder i årene som kommer, uttaler Owe Hagesæther, Chief Executive Officer i GCE Ocean Technology.

Eksisterende kompetanse og teknologi i nye industrier

Teknologi og kunnskap man har opparbeidet seg i en industri skal nå benyttes for å kunne utvikle andre industrier innenfor havnæringene, noe som ifølge pressemeldingen også er en konsekvens av det grønne skiftet og regjeringens havstrategi. Strategien beskriver en videre satsing på de havnæringene der Norge allerede er sterk, samtidig som det oppfordres til forskning, innovasjon og teknologiutvikling.

− Det som skjer nå, er at våre medlemsbedrifter henter omsetning fra flere steder enn olje og gass. Vi har flere bein å stå på og arbeidsplassene blir tryggere, sier Hagesæther.

Kompetansen fra olje- og gassutvinning utnyttes nå til produksjon av fornybar energi gjennom offshore vind, tidevann og bølgekraft, mens teknologi for havbruk og mineralutvinning fra store havdyp er andre relaterte markeder.

Mulighet for tettere samarbeid med Tyskland

Både Norge og Tyskland har satt maritim innovasjon på den politiske agendaen. GCE Ocean Technology er en av kjernepartnerne i Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre som er et nasjonalt test-, simulerings- og visualiseringssenter der de utvikler effektive prototyper og verifiserer nye løsninger for havnæringene. Senteret er en arena der industrisamarbeid mellom Norge og Tyskland kan bygges videre.

− Jeg tror det vil finnes mange synergier ved å samarbeide enda tettere omkring tema som IoT, digitalisering, robotisering og automatisering som vil komme begge land til gode ettersom Tyskland er et foregangsland innen industri 4.0 og Norge er verdensledende innen subsea- og havteknologi, sier Gisle Nondal, R&D Manager i GCE Ocean Technology og rådsmedlem i Norsk-Tysk Handelskammer.