de no

AHK Oslo Young Professionals er mer populære enn noen gang. I år har det kommet 28 nye medlemmer – tallet øker stadig. Variert innhold, spennende medlemmer og forbedret kommunikasjon har vært med på å sørge for et vellykket år.

2018 var året for fornyelse. I november ble medlemstallet for første gang tresifret, mye takket være nytt navn, nytt design og nye typer arrangementer.

Ny giv med nytt styre

Da styret ble valgt i februar fikk Laura Herzig, som har sittet i styret i flere år allerede, med seg tre helt nye styremedlemmer: Johannes Barth, Linn Gulaker Olsen og Joelle Janz. Dette har skapt en god kombinasjon av erfaring, nye ideer og mye energi. Et nytt styre betyr ikke at alt må bli nytt, men det var noen ting vi gjerne ville fornye – og det har vi fått til.

Spesielt viktig var å gi gruppa en oppdatert profil: Hvem er vi? Hva kjennetegner oss? Det er ett ord som forbinder alle på medlemslista: bilateral. Vi får ofte spørsmål om hvilke krav vi stiller til nye medlemmer. Svaret er enkelt: man må være yrkesaktiv og kunne gjøre seg forstått på norsk og tysk. Bortsett fra det er vi åpne for alle bakgrunner, bransjer og posisjoner.

Og åpenheten for de bilaterale kontaktene skal speile seg i vårt uttrykk: Vi er et profesjonelt, men ikke formelt, nettverk med faglige og sosiale arrangementer. Dette er grunnlaget for det nye navnet på gruppa som tidligere het «Unge ledere» samt for vår nye logo. Men i stedet for at vi tok avgjørelsen alene, involverte vi medlemmene våre og lot dem avgjøre både navn og logo. Valget falt på AHK Oslo Young Professionals, et navn som gjenspeiler både mangfoldet i nettverket, stedet vi holder til og tilhørigheten til Norsk-Tysk Handelskammer.

Korte kommunikasjonsveier på nett

Det er ikke bare det nye navnet og det nye designet som har gjort AHK Oslo Young Professionals mer attraktive. Vi har gjort nettverket digitalt og med det forbedret kommunikasjonen med medlemmene. Med vår nye Facebook-side er det mye lettere å finne oss. Vi har en egen gruppe for registrerte medlemmer hvor styret kan informere om nyheter og arrangementer samt få tilbakemeldinger. Medlemmene kan også dele eget innhold, for eksempel arrangere et spontant treff etter jobb eller dele kulturtips. Med dette har vi fått en bedre gruppedynamikk: med kjappe tilbakemeldinger om deltakelse på arrangementer, likes og kommentarer er kontakten mer direkte. Dette er nyttig når vi planlegger og organiserer arrangementer, for eksempel hvis det blir ledige plasser ved et arrangement, samt for å involvere nye medlemmer. Man kjenner hverandre, personlig og på nettet.

Den beste markedsføringen vi kan få er at våre medlemmer anbefaler oss videre. Mange av våre medlemmer har kollegaer eller bekjente som passer inn i nettverket og inviterer dem med på våre arrangementer. Når dette skjer ligger det nesten alltid et innmeldingsskjema og venter på oss neste dag. De fleste som har blitt med, har kommet for å bli.

Julia Pape
oversatt av Trine Jess