Bremen ønsker samarbeid med Norge i det industrielle grønne skiftet

Bilde øverst: Næringsminister Jan Christian Vestre (f. v.) møter administrerende direktør ved Norsk-Tysk Handelskammer, Michael Kern og styreleder ved Handelskammer Bremen, Eduard Dubbers-Albrecht, ved Norsk-Tysk Handelskammer sine lokaler i Drammensveien i Oslo. Foto: AHK Norwegen

Tyskland står midt i en omveltning når det gjelder energi. Med fokus på nedgang i utslipp og et ønske om uavhengighet fra Russland, ser tysk næringsliv, industri og politikk mot Norge for mulige samarbeid. Norsk-Tysk Handelskammer har opplevd en økende interesse fra alle deler av Tyskland for å komme til Norge for å utforske mulige samarbeid.

Denne uken var en delegasjon fra den nord-tyske delstaten Bremen på reise i Norge og besøkte blant annet Oslo, Brevik, Herøya og Bergen. Delegasjonen, med 25 representanter fra næringsliv, forskning, politikk og forvaltning, ønsket hovedsakelig en utveksling med norske bransjeeksperter innen energibransjen, med spesielt fokus på hydrogen og karbonfangst og -lagring. Bremens unike posisjon gjør at delstaten kan inneha en nøkkelrolle for norsk-tysk samarbeid på disse områdene.

Senator for næringsliv, arbeid og Europa i Bremen, Kristina Vogt, var med på delegasjonsreisen som ble arrangert i samarbeid med Norsk-Tysk Handelskammer.

Næringsminister Jan Christian Vestre i samtale med Kristina Vogt, senator for næringsliv, arbeid og Europa i Bremen

– For oss er det viktig å legge vekt på den nøkkelrollen Bremen innehar som døråpner for norske bedrifter for å nå ut til resten av Nord-Tyskland. Tyskland kommer også i framtiden til å være avhengig av energiimport, og Bremen har ypperlige forutsetninger for å bli et hydrogensentrum med Norge som sterk partner. Disse samarbeidsmulighetene var temaet for samtalene med næringsminister Jan Christian Vestre, forteller Vogt.

– Et av de viktigste innspillene vi tar med oss fra reisen er at vi må sette i gang med en gang! Med tanke på de globale utfordringene vi står overfor har vi ikke tid til å diskutere hva slags hydrogen som skal produseres, vi er først og fremst nødt til å fokusere på å senke CO2-utslippene. For å gjøre dette trenger vi hydrogen og her er vi i Bremen helt på linje med den norske politikken, fortsetter hun.

Også Eduard Dubbers-Albrecht, styreformann ved Handelskammer Bremen, ser potensial for norsk-tysk samarbeid:

– Samarbeidet med Norge når det kommer til energispørsmål byr på mange store muligheter for tyske bedrifter. Ved vårt besøk i Norge hadde vi muligheten til å knytte mange gode kontakter med blant annet beslutningstakere og bransjeeksperter.

Dubbers-Albrecht var også imponert over det norske engasjementet for å oppnå klimamålene:

– Norge virker klare for endring, og snakker om hydrogen og grønt skifte som et «window of opportunity» som nå har blitt åpnet. Dette gjelder også forholdet mellom Bremen og Norge i energispørsmål. Det er viktig at vi setter i gang med en gang, om enn med små skritt, og ikke venter til alt er helt på plass.

Fra norsk side kan også Bremen by på gode muligheter for utvikling av verdikjeder for hydrogen og CO2-håndtering.

– Tyskland vil være en viktig partner for å nå målene om å få til et industrielt grønt skifte også i Norge. Denne delegasjonsreisen viste tydelig hvor mye Tyskland, og Bremen spesielt, kan bidra med innen hydrogen, karbonfangst- og lagring, forteller Michael Kern, administrerende direktør ved Norsk-Tysk Handelskammer.

Delegasjonen besøkte bl.a. følgende bedrifter i Norge: Norcem – HeidelbergCement Group i Brevik, Herøya industripark og Yara i Herøya, CCB Energy Holding i Ågotnes og Northern Lights og Equinor i Kollsnes.