Connect 1/19: Godt innpakket

I løpet av de siste årene har oppmerksomheten rundt plast og plastforsøpling eksplodert. Vi oppfordres stadig til å kutte ut plastposer og engangsplast, og bilder av dyr og fisk fulle av plast har fått stor oppmerksomhet. Også mulige helseskadelige effekter ved plast dukker oftere opp i media. Men hva er egentlig greia med plast? I hvor stor grad kan vi kutte ut plast, og hvilke muligheter og teknologier finnes for å redusere bruken av materialet?

I den nye utgaven av Connect retter vi blikket mot emballasjeindustrien og kommer med tips til hvordan man kan tilpasse det private forbruket.

Vi har også fått med Maria Moræus Hanssen som gjestekommentator. DEA Deutsche Erdoel AGs konsernsjef gir et spennende innblikk i olje- og gassindustriens rolle og ansvar i fremtiden.

Administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer, Norbert Pestka, retter i sitt standpunkt blikket mot den planlagte utfasingen av kull i Tyskland.

Og til slutt vil vi også anbefale alle å lese intervjuet med vår administrerende direktør. I juni går Norbert Pestka av med pensjon og forlater ikke bare handelskammeret, men også Norge. Vi har snakket med ham om de elleve årene han har ledet Norsk-Tysk Handelskammer i Oslo og tiden i Norge.

Les Connect 1/19 her