– Etterspørselen etter hydrogenanlegg eksploderer

Det norske selskapet HydrogenPro skal være med på den norske paviljongen på verdens største industrimesse, Hannover Messe, i begynnelsen av april. Nylig inngikk de en avtale med det franske selskapet H2V Industry. Vi har snakket med Hans Jörg Fell, CTO for HydrogenPro, om hydrogenens betydning og selskapets planer fremover.

Gratulerer med den nylige avtalen inngått med franske H2V Industry, hvilken betydning har dette partnerskapet for bedriftens satsing utenlands? Og hva er det kontrakten går ut på?

Vi i HydrogenPro er stolte av å ha blitt valgt som elektorlyseleverandør til de to desidert største elektrolyseprosjekter som fortiden er under utvikling i Europa. H2V Industry står for integrasjon og konstruksjon av fabrikkene og HydrogenPro står for leveranse av elektrolysedelen. Det første anlegget skal bygges i Dunkerque og er et så kalt «power-to-gas» prosjekt, der hydrogen produsert fra fornybar kraft mates inn i naturgassnettet. Det andre prosjektet er lokalisert i Port Jérôme i Normandie. Her produseres grønt hydrogen for industrielle anvendelser. For tiden gjennomfører vi detaljert planlegging av prosjektene.  Dette er et gjennombrudd for våre nye store høytrykksanlegg som er langt rimeligere enn den konkurrerende PEM-teknologien og som samtidig kan benytte varierende strøm fra sol og vind, noe som tradisjonelle elektrolyser ikke kan. Vi tar sikte på å etablere produksjon og sammenstilling både i Norge og i Frankrike.

På hvilken måte kan deres hydrogenløsning bidra til lavere klimagassutslipp?

Grønt hydrogen er selve nøkkelen til å løse klima og miljøutfordringer. Ved hjelp av hydrogen kan vi koble sammen de ulike sektorene energi, varme, transport, industri, ja sågar matsektoren. Produsert fra fornybar kraft kan hydrogen leveres direkte inn i det europeiske gassnettet. Hydrogen kan brukes til å balansere kraftnettet og gjøre industri grønnere.

Det kan produsere mat fra hydrogen og CO2, som vi planlegger å gjøre med vårt søsterselskap EFC. Sist men ikke minst er hydrogen ideelt til å dekarbonisere transportsektoren. Vår hydrogenløsning er særdeles interessant fordi teknologien er utprøvd i industriell skala og leverer hydrogen til en svært konkurransedyktig pris.

Dere har vært medlem i handelskammeret siden 2017, hvilke aktiviteter har dere rettet mot det tyske markedet?

Tyskland er selve initiatoren til omstillingen av energisektoren (Energiewende). Den pågående diskusjonen om å stenge kullkraftverkene (Kohleausstieg) vil øke behovet for elektorlysebasert hydrogen og gjøre Tyskland enda mer interessant som markedet. Ved siden av å være medlem i handelskammeret og Deutscher Wasserstoff Verband deltar vi regelmessig på messer og konferanser. I Tyskland finner vi også noen av våre viktigste underleverandører og samarbeidspartnere.

HydrogenPro er en del av den norske fellespaviljongen på Hannover Messe i år, er det første gang dere deltar på messen? Hvorfor anser dere det som viktig å være representert på denne messen?

I 2019 kommer vi til å delta for tredje gang på Hannover Messe. Hannover Messe er verdens viktigste og største industrimesse og skaper en flott arena til å møte kunder og leverandører. For tiden opplever vi at etterspørselen etter hydrogenanlegg eksploderer. I så måte blir det ekstra spennende å være på Hannover Messe i år.