Connect 2/18: Fra avfall til verdi

Med tema sirkulær økonomi har også andre Connect-utgave i 2018 et GreenTech-fokus. Under tittelen «Fra avfall til verdi» ser vi på avfall både som problem og ressurs.

Overgangen fra lineær til sirkulær økonomi er en elementær del av det grønne skiftet. Det handler om å ta høyde for at jordas ressurser er begrensede og at en økonomi basert på produksjon, bruk og kast ikke lenger er holdbar hvis klimamålene skal nås. Samspillet mellom myndigheter, næringsliv og konsumenter er avgjørende for å lykkes med denne overgangen.

I den sirkulære økonomien er søppel av verdi fordi det blir til nye produkter. Hvordan Norsk Gjenvinning tilrettelegger for gjenvinning og gjenbruk av avfall, og samtidig sikrer konkurransekraft gjennom nye forretningsmodeller, kan du lese om i den første temaartikkelen.

I enhver produksjonsprosess vil det bli materialer til overs. Å lempe avfallet i landdeponier er ikke lenger en bærekraftig løsning, noe norsk prosess-
industri de siste årene har satt på agendaen. I den andre temaartikkelen kan du lese om hvordan Eyde-klyngen på Sørlandet går foran som et godt eksempel med sine sirkulærøkonomiske prosjekter for sidestrømmer.

Grunnet utstrakt bruk og ekstrem lang nedbrytningstid er plast vår tids største søppelproblem. Gigantiske søppelflak flyter i havoverflaten og ødelegger det maritime livet. I utgavens to siste artikler skriver vi om hvordan gründere og bedrifter på hver sin måte forsøker å bekjempe plastmassene i havområdene.

 

 

Les også:

  • Gjestekommentar: Peggy Simcic Brønn om hvilken betydning omdømmebygging har for bedrifter
  • Messer i Tyskland: Intervju med Leif Bergaas om Boot Düsseldorf og den norske båtbransjen
  • Kultur: Tre inngangsdører til tyske og norske podkaster

 

Les Connect 2/18 her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *