Connect 3/19: Utslippsfrie byggeplasser

Klimautfordringene krever omstilling innen svært mange næringer. Som Norges største fastlandsindustri og med utstrakt bruk av fossil energi, har byggebransjen et stort ansvar i denne sammenheng. Ifølge Granavolden-plattformen fra januar 2019, har regjeringen satt en målsetting om at alle byggeplasser i Norge skal drives helt uten fossil energi innen 2025. Utslippskutt i denne skalaen krever rask utvikling av ny teknologi, som igjen forutsetter at det finnes gode næringspolitiske rammebetingelser. I denne utgavens første temaartikkel kan du lese mer om Norges satsing på fossilfrie og etter hvert utslippsfrie byggeplasser.

Flere byggeprosjekter i Norge den siste tiden har vært fossilfrie, som innebærer at det ikke tillates bruk av bensin, diesel eller gass i maskinene på anleggsområdet. I juni leverte produsenten Nasta en 38-tonns kabeldrevet gravemaskin som skal brukes i byggingen av et nytt omsorgssenter i Gjøvik. Dette er antagelig verdens første elgravemaskin av denne størrelsen i drift på en byggeplass. Høsten 2019 igangsettes verdens første pilotprosjekt for et helt utslippsfritt anleggsområde i Oslo. Erfaringene fra dette prosjektet vil være viktig for hvordan man fremtidig tilrettelegger og gjennomfører lignende prosjekter. Mer om dette i den andre temaartikkelen.

For fire år siden tok vi en prat om bærekraft i norsk byggebransje med Michael Lommertz, den gang seniorarkitekt i Statsbygg. Siden da har det ifølge ham skjedd en hel del – hva han har å si om bærekraft i dagens bransje, leser du i intervjuet.

Les også:

  • Standpunkt: I sommer presenterte den norske regjeringen sin aktualiserte Tyskland-strategi – Michael Kern om betydningen av bilateralt samarbeid
  • Gjestekommentar: Det blir ikke nullutslipp uten karbonfangst og -lagring, kommenterer Olav Øye fra Bellona
  • Medlemshistorie: Green Mountain er Norges største aktør innen datasenternæringen og åpnet nylig et nytt anlegg for Volkswagen Group i Rjukan

Les hele Connect online eller i de neste ukene her på bloggen.