– Veldig interessant å se til Tyskland

Under en studietur til Stuttgart med Norsk-Tysk Handelskammer i 2016, innså Fagskolen Tinius Olsen hva som var mulig å få til med et studium innen industriell digitalisering. To år senere sto et nytt studium og Europas største opplæringslaboratorium for industriell digitalisering klart i Kongsberg.

Norge har mye å lære av Tysklands system for yrkesfaglig utdanning og strategi for industri 4.0. Samtidig ser man at vi også her hjemme har mange gode pilotprosjekter for en mer praksisnær tilnærming til fagopplæring samt satsing på økt digitalisering og automatisering. Mange av disse prosjektene befinner seg i Kongsberg Teknologipark. For en tid tilbake skrev vi eksempelvis om Kongsberg kompetansesenter for yrkesopplæring som åpnet dørene i 2017.

Ved Fagskolen Tinius Olsen i Kongsberg startet de første 18 studentene høsten 2018 på den helt nye linjen i industriell digitalisering, den første i sitt slag i Norge, og fikk ta i bruk et nytt opplæringslaboratorium levert av Festo Didactic.

– Det er en veldig viktig investering som er gjort, da den gir ansatte Kongsberg-industrien den nyeste kompetansen, sier Sales Manager i Festo Didactic Scandinavia, Stefan Johansson.

Utviklingsleder ved Fagskolen Tinius Olsen, Jonny Kurt Pettersen, forteller at den industrinære tilnærmingen til fagkompetanse i Tyskland spilte en rolle i at den nye linjen og opplæringslaboratoriet ble en realitet.

– Da vi var på studietur til Stuttgart i 2016 ble det skapt en bevissthet om hva som var mulig å få til innenfor studiet «industriell digitalisering» og hvordan læring i et praktisk miljø kunne gjennomføres. Ogikke minst hvilke muligheter et laboratorium ville gi oss som undervisningssted. Dette ble spesielt vist frem på bedriftsbesøket med Festo og det opplæringsrommet som de hadde innredet.

– For oss så er det veldig interessant å se til Tyskland fordi de har tatt en stor rolle i industri 4.0 og har en nasjonal satsing på dette. Derfor er det viktig for oss å se hvordan de gjør dette og hva vi kan lære og tilføre den «norske modellen» innenfor industri 4.0.

Jonny Kurt Pettersen, Utviklingsleder ved Fagskolen Tinius Olsen

Praksisnært

I dag skjer den digitale utviklingen så raskt at det er vanskelig å si med sikkerhet hva industrien kommer til å trenge om to-tre år. Derfor hersker det en stadig bredere forståelse for at skole og næringsliv må jobbe tettere sammen for å sikre at industrien får dekket kompetansebehovet sitt i dag og i morgen. Pettersen ser mange fordeler i det aktuelle samarbeidet i Kongsberg.

– Den største fordelen er at vi får tidlig innspill om kompetansebehovet som industrien har, samtidig får studentene gode og inspirerende prosjektoppgaver, som også ofte blir satt ut i praksis. Studentene får tidlig kontakt med industrien og det gir dem også muligheter for gode jobber etter endt studium. Vi får også materiell som vi kan bruke i lab-virksomhet, som vi ikke hadde hatt muligheter til å kjøpe inn på grunn av kostnadene.

Å opprette et nytt studium så nært tilknyttet næringslivet i regionen krever et godt samspill mellom industri og skole. Pettersen forteller om en eier, Buskerud Fylkeskommune, som forstår viktigheten av å ha en fagskole som er med på næringsutvikling i fylket, og Kongsberggruppen og annen nærliggende industri som fungerer som pådriver og tilrettelegger for samarbeid. Ifølge Pettersen har de første erfaringene fra prosjektet vært veldig positive.

– Vi har stadig besøk fra næringslivet og andre, slik at de kan få se og ta på en fremtidens fabrikk. Dette har også skaffet oss mye bredere kontakt med industri og næringsliv, slik at de kan være med å påvirke de studiene vi har innenfor digitalisering. Det er også en erfaring at dette laboratoriet er så komplekst at vi må sette inn mye etterutdanning og kompetanseheving av de ansatte som skal være nøkkelpersoner i undervisning og praktisk utføring i laben.

Norsk-tysk samarbeid viktig

Både Johansson og Pettersen deltar på vårt kommende norsk-tyske forum om industri 4.0 og fagkompetanse i praksis. Pettersen forteller at fagskolen følger med på hvordan Tyskland satser på og verdsetter fagkompetanse.

– For oss så er det veldig interessant å se til Tyskland fordi de har tatt en stor rolle i industri 4.0 og har en nasjonal satsing på dette. Derfor er det viktig for oss å se hvordan de gjør dette og hva vi kan lære og tilføre den «norske modellen» innenfor industri 4.0.

Johansson ser også verdien i norsk-tysk erfaringsutveksling innen tema.

– Gjennom dette samarbeidet kan vi spre kunnskap om utviklingen i disse områdene, noe som er veldig viktig for den lokale industrien.

I forbindelse med forumet på Kongsberg den 11. september får du anledning til å oppleve Europas største opplæringslaboratorium fra innsiden. Mer informasjon om arrangementet og påmelding finner du her.