– Det står dårlig til med utstyrssituasjonen på mange yrkesfagskoler

Nylig inviterte Norsk-Tysk Handelskammer til webinar om utstyrsbehovet i industrirettet fagopplæring med fokus på samarbeid med Tyskland. Til stede var norske representanter fra politikk, utdanning og næringsliv samt tyske leverandører med utstyrsløsninger for yrkesutdanning og livslang læring.

I en nylig undersøkelse fra Utdanningsforbundet sier fire av ti yrkesfaglærere at elevene mangler oppdatert utstyr til fagopplæringen. Innen teknologi- og industrifag og elektro- og datateknologi angir over halvparten utstyrsmangel. Turid Kristensen, Høyres talsperson for forskning og høyere utdanning og representant i Stortingets utdannings- og forskningskomité, er ikke overrasket over resultatene. Hun innledet sitt innlegg med å konstatere at vi i 2035 kommer til å mangle 90 000 fagarbeidere hvis man ikke klarer å få gjort noe med den alvorlige situasjonen den norske fagopplæringen befinner seg i.

– En av de tingene som har vært trukket frem mest når jeg har besøkt de ulike yrkesfagskolene og lærebedriftene i Norge, er nettopp at de ikke har det utstyret de trenger. Det er ganske fortvilende for både lærere og elever.

Kristensen poengterer at situasjonen varierer fra fylke til fylke, og noen steder har man klart å satse ganske bra på fagutdanning og forbedring av utstyrssituasjonen.

K-Tech, hvor hele vg2 er flyttet inn i Kongsberg industripark, har veldig gode resultater og det er kjempeimponerende. Det samme gjelder for læringsverkstedet på Raufoss, eller hvordan bedrifter og skoler samarbeider i eksempelvis Sunnhordaland. Men hovedinntrykket mitt er at det står ganske dårlig til med utstyrssituasjon på veldig mange skoler.

I løpet av Kristensens innlegg ble det gjennomført en avstemming blant deltakerne i webinaret på om de opplevde utstyrssituasjonen på sin skole som for dårlig. 75 prosent svarer «i middels grad» eller «i stor grad».

– Det bekrefter jo antakelsen man har hatt at situasjonen kanskje er enda verre enn det man kom fram til i Utdanningsforbundets undersøkelse, kommenterer Kristensen.   

Støtte fra både stat og næringsliv skal løse problemet

Ett av forslagene fra Høyre for å forbedre utstyrssituasjonen i videregående er å innføre en gaveforsterkningsordning. Det innebærer at staten matcher det bidraget som allerede er gitt av næringslivet. Kristensen fortalte at Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er positiv til en slik ordning.

– For å lykkes er det viktig at bedriftene er med på et slikt spleiselag. I likhet med NHO mener jeg at gaveforsterkning er veien å gå – i alle fall én av veiene. 

47,4 prosent av webinar-tilhørerne mener at dette er akkurat den løsningen de trenger. 42,1 prosent er positiv til forslaget, men mener at det ikke er nok midler. Fra deltakerne kom det forslag om en utstyrstrailer, som det finnes flere eksempler på i Tyskland.

– Vi trenger helt klart flere ulike tiltak for å få en god utstyrssituasjon for yrkesfag, og dette er en løsning vi også ser på. Jeg har stor tro på at en utstyrstrailer eller en annen mobil løsning kan bli et viktig bidrag som kan være til nytte for veldig mange skoler. Jeg har derfor spilt dette inn som et forslag til Høyres program for neste stortingsperiode, og vi har også nevnt dette som et ønsket tiltak fremover i statsbudsjettet for 2021. Jeg er veldig gjerne med på en studietur til Tyskland for å sjekke ut hvordan ting blir gjort der. Det har stått på agendaen ganske lenge, men vi får ta det opp igjen når situasjonen tillater det, sier Kristensen.

Tyskland som partner i yrkesopplæring

Tyskland er kjent for sin duale yrkesopplæringsmodell som fasiliterer et tett og tidlig samarbeid mellom skole og næringsliv. Elementer av denne modellen har blitt til en eksportvare, noe den statlig initierte nettverksplattformen iMOVE sørger for. Via denne kan internasjonale aktører finne tyske partnere innen yrkesfag som tilbyr arbeidsbasert trening, enten i form av utstyr eller tjenester, og på den måten styrke opplæring både blant lærere og elever.

–  Når du har definert behovet ditt, vil du i plattformen nesten alltid finne en tjeneste, et opplæringskurs eller utstyr som passer dette behovet, sier Hanna Goeser, Regional Manager Europe, Asia i iMOVE.

Dr. Dominik Rohrmus, CTO i Labs Network Industrie 4.0, presenterte konkrete eksempler fra Tyskland hvor industri 4.0 brukes i yrkesopplæringen. Han viste blant annet til hvordan en bedrift i samarbeid med industri- og handelskammeret i Hannover har startet en industri 4.0-kampanje internt: Et medarbeiderteam har gjennomgått industri 4.0-opplæring som de skal lære bort til andre medarbeidere i bedriften.

I et annet brukseksempel bruker elevene trening- og læringsplattformen «Schul-Cloud» til å lære seg utvikling og koding. Ideen er at elevene programmerer applikasjonen akkurat slik de trenger den.

– Industri 4.0 er nøkkelen til suksess, derfor må vi etablere teknologien i fagutdanningen vår. Løsningene finnes, det kommer vi til å se i presentasjonen fra de tyske leverandørene i dag. Vi må utdanne og videreutdanne våre verdifulle fagarbeidere og formidle at digitalisering av industriell produksjon er en positiv utvikling.

Industri 4.0 i Norge

Rohrmus nevnte Manufacturing Technology-sentret på Raufoss som et av sentrene som spesialiserer seg på industri 4.0-teknologi i industriell produksjon. Sentret ble også nevnt som bestepraksis i fagopplæring av stortingsrepresentant Turid Kristensen. Det driftes av SINTEF Manufacturing, til stede herfra var forskningssjef Odd Myklebust.

– Manufacturing Technology holder til i Norwegian Catapult Center på Raufoss med flere mini-fabrikker, eller testfasiliteter, og skal sørge for at industrien får den kompetansen den trenger. Vi ser behovene fra industrien, prøver så å utvikle løsningene for de ulike teknologiplattformene og har som mål å sette opp ulike produksjonssystemer i et test- og læringsmiljø, sier Myklebust.

Her har de blant annet en læringsfabrikk for automasjon som ble lansert i vår.

– Dette er en slags minikopi av en produksjonslinje som lager hjuloppheng til bilproduksjonen i industriparken ved siden av. Fabrikken brukes av videregåendeelever og studenter på bachelornivå, men kan også anvendes til kursing av industrimedarbeidere, forteller Myklebust.  

Til stede var også flere tyske leverandører av både teknisk og digitalt undervisningsutstyr som presenterte sine løsninger for yrkesutdanningen og livslang læring. I etterkant av innleggene hadde leverandørene individuelle møter med tilhørerne.

Oversikt over bedriftene finner du her.