Dr. Detlef Wächter er Tysklands nye ambassadør til Norge  

Vi snakket med den tyske ambassadøren Dr. Detlef Wächter i ambassadørens residens i Oslo. Foto: AHK Norwegen

I august tiltrådte Dr. Detlef Wächter som ambassadør for Forbundsrepublikken Tyskland til Norge. Vi har snakket med ham om fremtiden for norsk-tyske forhold og hans nye stilling i Oslo.

Du har vært politisk direktør i det tyske forsvarsdepartementet siden 2019 og har nå flyttet til Oslo etter eget ønske. Hvorfor Norge av alle steder?

Detlef Wächter: I løpet av mine tre år i forsvarsdepartementet gikk jeg gjennom hele spekteret av tysk sikkerhets- og forsvarspolitikk. I løpet av denne tiden var jeg jevnlig i nær kontakt med Norge, en viktig transatlantisk partner for Tyskland. Jeg har derfor også besøkt Norge ofte i jobbsammenheng – den raske utviklingen skjedde mellom hver gang jeg var på besøk imponerte meg hver gang. Det var derfor både en viss personlig tilknytning basert på beundring og nysgjerrighet for landet samt spenningen over å ytterligere styrke det gode forholdet mellom Tyskland og Norge som gjorde at jeg ønsket med nordover. Og i dagens geopolitiske situasjon har disse relasjonene blitt enda viktigere enn de tidligere har vært. Kort sagt: Oslo var og er drømmejobben min!

Før din tid i forsvarsdepartementet representerte du Forbundsrepublikken Tyskland som ambassadør til Tanzania.

Det stemmer, jeg jobbet som ambassadør der i to år. Tanzania er et land preget av fattigdom, hvor de mest grunnleggende behov ofte ikke er dekket. Likevel har jeg alltid beundret menneskene der, hvordan de alltid klarer å gjøre det beste ut av situasjonen sin og fremfor alt hvordan de opprettholder sin verdighet på tross av mangelen på materielle goder. Det var en ekstremt spennende og lærerik stasjon i min karriere. Og en kontrast til mitt arbeid her i Norge eller tidligere i Washington, Brussel eller Helsinki. Her i Oslo dukker det opp helt andre spørsmål ved bilateralt samarbeid og interesserepresentasjon. Norge og Tyskland er veldig nære og deler mye til felles.

På hvilken måte?

Foruten Norge er det bare noen få land i verden som har et så likt perspektiv på verden som vi har i Tyskland. Dette har jeg sett på nært hold gang på gang i mitt tidligere arbeid innen forsvar og sikkerhet. Og det gjelder også for diplomatifeltet, der våre to land spiller en veldig lik rolle i mange kriseområder rundt om i verden og jobber hånd i hånd. Vi er også ekstremt takknemlige for at vi nå, i energikrisen, kan stole enda mer på at vår venn Norge hjelper oss med å løse våre nåværende utfordringer. Norge var selvsagt en svært viktig energipartner for Tyskland allerede før den russiske invasjonen av Ukraina. Og vi ser på energipartnerskapet vårt utover krigen i Russland som et langsiktig partnerskap.

De to landene er også kulturelt nære. Det er ikke for ingenting at Norge er en favoritt for mange tyske turister. Det er også et bredt og utmerket samarbeid innen vitenskap og forskning.; jeg husker spesielt det tette samarbeidet mellom Universitetet i Tromsø og Alfred Wegener Instituttet. Et eksempel for etterfølgelse!

Ambassadøren besøkte Norsk-Tysk Handelskammer kort tid etter tiltredelsen.
Fra venstre til høyre: Dr. Christian Gayoso (ambassaderåd, den tyske ambassaden i Oslo), Hanne Marit Grønning Strand (Senior Project Manager Market Entry & Business Development Norsk-Tysk Handelskammer), Michael Kern (administrerende direktør, Norsk-Tysk Handelskammer), Dr. Detlef Wächter (Tysklands ambassadør til Norge), Andreas Totzauer (Finance & Controlling/avdelingsleder messe, Norsk-Tysk Handelskammer) Foto: AHK Norwegen

Hvordan tror du de norsk-tyske forbindelsene vil utvikle seg i fremtiden?

Energipolitisk ser Norge og Tyskland mot en felles fremtid som vil lede oss bort fra fossilt brensel. Norges forretningsmodell med å gi et betydelig bidrag til dekarboniseringen av europeisk industri vil også innebære et nært samarbeid med Tyskland i fremtiden. På den andre siden vil også Tysklands behov for fornybar energi fortsatt føre til at et nært samarbeid med Norge uunnværlig. De tette økonomiske båndene mellom de to landene vil også fortsette utenfor energisektoren. Norge er fortsatt et svært viktig eksportmarked for vår anleggs- og maskinindustri. Jeg ser også et stort potensial for enda tettere samarbeid innen forsvarsteknologi. Dette er også fordi jeg er overbevist om at begge land blir stadig tettere partnere på det sikkerhetspolitiske feltet.

Hvilke temaer tror du vil være viktigst for deg og for ambassadens arbeid i fremtiden?

Temaene vi jobber med på ambassaden, er temaer som er viktige for Norge og Tysklands felles fremtid. Energipolitiske temaer er svært viktige for øyeblikket – temaer som fornybar energi, hydrogen, dekarbonisering og CCS vil helt sikkert følge oss i nær fremtid. Og selvfølgelig krever dagens geopolitiske situasjon i Europa et tett samarbeid mellom NATO-land, noe som påvirker vårt arbeid ved ambassaden. Personlig vil jeg gjerne bidra til at de to landene ytterligere intensiverer samarbeidet innen både sikkerhetspolitikk og næringslivsspørsmål. Og når det gjelder næringslivsspørsmål er det tette samarbeidet mellom den tyske ambassaden og Norsk-Tysk Handelskammer veldig viktig. Tyskland og Norge har også mange interessante berøringspunkter innen kultur og vitenskap. Også her ønsker den tyske ambassaden å styrke partnerskap og utveksling ytterligere.

Dr. Detlef Wächter tiltrådte som ambassadør for Forbundsrepublikken Tyskland i Norge 15. august 2022. Før det jobbet han som politisk direktør i det tyske forsvarsdepartementet, etter ulike stillinger ved Forbundskanslerens kontor og det tyske utenriksdepartementet, bl.a. i Berlin, NATO, og ved de tyske ambassadene i Finland, Egypt, USA og Tanzania. Wächter vokste opp i Paderborn, Nordrhein-Westfalen, studerte ved universitetene i Bonn og Cambridge og ble uteksaminert med en doktorgrad i Bonn. Han er gift og har tre voksne barn.