Dvalin – Øker vår ekspertise på undervannsutbygging

Annonse fra Wintershall Dea

Wintershall Dea har etablert en global posisjon som ekspert på undervannsutbygging. Bruk av moduler som installeres på havbunnen er en metode som sørger for best mulig utnyttelse av eksisterende infrastruktur på sokkelen. Wintershall Dea bruker allerede denne teknologien i Norge, nærmere bestemt på Vega- og Maria-prosjektene. Det egenopererte Dvalin-feltet er en annen spennende undervannsutbygging tuftet på teknisk kompetanse, smarte utbyggingsløsninger og innovasjon.

Ny utvikling i gammelt område

Dvalin-feltet ligger ca. 260 kilometer nord for Kristiansund i det ressursrike Haltenbank-området i Norskehavet. På 1980-tallet regnet man ikke Dvalin-feltet som særlig lovende, da andre selskaper ikke hadde hatt suksess med letevirksomhet. Innovative idéer og metoder ga etter hvert resultater, og i 2007 fikk konsortiet, med DEA som operatør, tildelt utvinningstillatelse.

Teknisk løsning

Dvalin-feltet i Norskehavet bygges ut med fire undervannsbrønner, koblet til vertsplattformen Heidrun, som opereres av Equinor. Gassen fra Dvalin vil bli transportert til Heidrun via en 15 kilometer lang rørledning. Derifra blir gassen sendt til gasstransportsystemet Polarled gjennom en 7,5 kilometer lang rørledning, før den blir prosessert til tørrgass på Nyhamna gassterminal. Til slutt vil gassen bli transportert til markedet via Gassled.

Viktige milepæler nådd og vi nærmer oss mål

I august 2019 ble modulen på 3 500 tonn, det såkalte «hjertet» av Dvalin, løftet på plass og installert på vertsplattformen Heidrun. Den tre timer lange operasjonen er blant de tyngste løft til en allerede eksisterende plattform som noensinne er gjort på norsk sokkel.

Deretter fulgte installasjon av undervannsventiltrærne på 52 tonn, ett sett ventiler og annet utstyr som sikrer brønnen og er nøkkelkomponenter for boring av produksjonsbrønnene på Dvalin. Under tøffe værforhold med store dønninger, bølger og tidevann ble undervannsventiltrærne senket nesten 400 meter ned på havbunnen.

Til tross for den spesielle situasjonen knyttet til koronapandemien klarte selskapet i august 2020 å fullføre boringen på Dvalin. Totalt ble det boret
18 203 meter på feltet, og borekampanjen med fire brønner ble fullført.

Neste og siste trinn: produksjonsoppstart!