Gjør den maritime industrien bærekraftig

Matthias Boeing, blueCs

Nordmenn er spesielt tett knyttet til havet – men over hele verden er folk avhengige av verdenshavene, som inntektskilde, transportvei, næringskilde eller som sted for hvile og fritid. Daglig drar vi nytte av havets positive egenskaper, enten direkte eller indirekte. Det er derfor svært alvorlig når vår livsstil setter hele dette økosystemet i fare. Plastsøppel, overfiske og eutrofiering – det vil si skadelig tilførsel av næringsstoffer – truer verdenshavene sterkere enn noensinne. Vi er helt avhengige, både direkte og indirekte, av at havet fortsetter å være produktivt. Hvorfor beskytter vi ikke et økosystem som gir oss så mye på en mer bærekraftig måte?

Det finnes en rekke aktører som gir et positivt bidrag til verdenshavene. Ideelle organisasjoner samler inn plast fra strender, alge- og skjelldyrkere filtrerer bort overflødige næringsstoffer fra kystnært vann, og verneområder gir fiskebestander plass til å bygge seg opp. Men disse aktørene betales ikke for de tjenestene de gjør for økosystemet. Det å påvirke havet positivt har ingen plass i dagens forretningsmodeller, og er derfor bare et lite ekstra «tillegg» i produktverdien, eller fullstendig avhengig av pengegaver. Men bør ikke alle som bidrar til å beskytte havet få betalt for innsatsen?

Dette spørsmålet lå til grunn da vi, Tobias, Nikolai og Matthias, grunnla den norsk-tyske bedriften BlueCs AS. Vi er overbevist om at å virke positivt på miljøet bør være en tjeneste det betales for. Vi har derfor en visjon om å lokalisere denne tjenesten i økosystemet, kvantifisere den og gjøre den til et produkt ved hjelp av et sertifikat på plattformen vår. Vårt første sertifikat viser hva vi mener: Alger er en sterkt voksende industri, både i Norge og over hele verden. De kan brukes til mange forskjellige produkter, som for eksempel næringsmidler, gjødsel eller biodrivstoff. For å vokse trenger alger bare lys og havvann. Der drar de nytte av næringsstoffene nitrat og fosfat – nettopp de næringsstoffene som kan forårsake såkalte dødssoner i nærheten av oppdrettsanlegg langs kysten.

Vår plattform gjør det mulig for algedyrkere å selge resirkulering av næringsstoffer til algene som en tjeneste. De bidrar til et negativt næringsstoffregnskap i verdenshavene, direkte i form av forbruk og indirekte i form av produksjon av produkter. Med denne tjenesten kan bærekraftige bedrifter bygge opp kapitalen som trengs til å vokse videre og filtrere ut enda flere overflødige næringsstoffer fra havet. Industrier som lakseoppdrett kan vise at produktene overholder kravene til en «sirkulær økonomi», og sluttkundene kan føle seg trygge på å kjøpe et bærekraftig produkt.

Vi tror det er en lang vei å gå før vi oppnår et økonomisk system der positiv påvirkning på havet og andre økosystemer blir en fast del av produktene og tjenestene. Men vi kan ikke lenger vente på at politikere og industrien skal løse problemet. Vi må handle nå og etablere et system der all negativ påvirkning på verdenshavene balanseres av et positivt tiltak i nærheten. Og hvilket land er da bedre egnet enn Norge, der havet har stor betydning både for næringslivet, samfunnet og kulturen? Hvis du vil vite mer eller er interessert i et av våre sertifikater, kan du informere deg på www.bluecs.no.

Les flere bidrag fra våre Young Professionals her:

Læring via spill
Norges første ubemannede butikk
– Ja, vi EL-sker denne byen