Læring via spill

Bernhard Zachhuber, Customer Success, Attensi 

Å jobbe hjemmefra har blitt en realitet for de fleste av oss. Og mens e-poster, videokonferanser og andre kommunikasjonsmedier kan erstatte noen av de daglige fysiske kontaktpunktene, finnes det andre ting som ikke lar seg gjennomføre så enkelt uten fysisk tilstedeværelse. Konvensjonell kompetansetrening blant annet. Hvordan formidler man kunnskap til sine ansatte når face-to-face-trening er vanskelig å gjennomføre? Denne lille historien forteller om superkreftene til spillbasert læring (spillifisering) og hvordan en av våre kunder målrettet tok i bruk simulasjon for å bistå sine ansatte.

Enhver som har måttet sitte utallige timer med videotrening i forbindelse med jobb vet hvor enkelt det er å bli distrahert. For å virkelig få ny kunnskap til å sette seg, må man aktivt delta i det man lærer. E-læring fungerer som et hjelpemiddel. De fleste finner imidlertid ut at også denne formen for læring ikke engasjerer ordentlig.

Hvordan mestrer man spagaten mellom kunnskap, engasjement og spenning, uten å måtte sitte i klasserommet?

Jagerpiloter trener på virkelighetsscenarioer og kirurger øver seg på komplekse operasjoner – begge ved hjelp av en simulator. Så hvorfor skal vi ikke ta i bruk dette konseptet i detaljhandel, kundesentre eller andre områder av arbeidslivet?

For shipping-giganten Wilhelmsen gjorde vi akkurat dette og utviklet en spillbasert 3D-simulasjon sammen. Her var det viktig å gjøre treningen tilgjengelig overalt, på flere språk og til samme tid – en fantastisk utfordring! Denne treningen, som gjengir daglige arbeidsprosesser, gjorde det mulig for de ansatte å lære nye IT-prosesser ved hjelp av spill istedenfor vanlig klasseromsundervisning. Den ansatte guides gjennom simulasjonen ved hjelp av interaktive scenarioer. Hver modul oppmuntrer til repetisjon av treningen og gir spilleren umiddelbar tilbakemelding om fremdrift samt bistår med nyttige tips og triks.

Og hvordan var tilbakemeldingene?

95 prosent av de ansatte som suksessfullt hadde fullført treningen mestret de nye prosessene i virkeligheten. Men det var ikke det eneste: Ved å ta i bruk en simulasjon som var tilgjengelig overalt, ble kostnader spart og det økologiske fotavtrykket redusert. Wilhelmsens globale kompetansedirektør Glenn Ruud sammenfatter sitt inntrykk slik: «Denne formen for trening har radikalt endret vårt arbeid med kompetanse og utvikling. For oss er den virkelig en game changer.»

De fleste av oss vil fortsatt være konfrontert med fjernarbeid i tiden fremover. Med de riktige verktøyene kan vi heldigvis utforme kompetanselæring på en spennende måte – uavhengig av sted.

Oversettelse: Hilde Bjørk

Les flere bidrag fra våre Young Professionals her:

Norges første ubemannede butikk
– Ja, vi ELsker denne byen
Et verdensomspennende nettverk