Offshorebransjen: Evolusjon, ikke revolusjon

Det kraftige fallet i oljeprisen i 2014 stilte offshorebransjen overfor store utfordringer. Siden den gang har mye endret seg: Olje og gass blir ikke lenger fremmet som den eneste bærebjelken i den norske økonomien. Gisle Nondal, R&D Manager ved klyngen GCE Ocean Technology, snakker om utviklingen til den norske offshorebransjen samt om samarbeidsmuligheter med tyske aktører.

Hvordan har offshore forsyningsindustri i Norge utviklet seg siden oljeprisfallet i 2014?

Norges leverandørindustri innen olje og gass er kanskje den mest profesjonelle industrien vi har. Industrien ble preget av synkende oljepriser i 2014 som resulterte i dramatisk lavere etterspørsel, men leverandørindustrien har siden den tid vist at den er nyskapende, omstillingsdyktig og ser nye muligheter. For å imøtekomme behovet for en betydelig omstilling har vi siden vi ble tildelt GCE-status i 2016, arbeidet aktivt med teknologioverføring på tvers av bransjer og dette er et av kjerneområdene i vår strategi.

Dette har virkelig begynt å materialisere seg og stadig flere av våre klyngebedrifter har nå funnet nye markeder i offshore vind, havbruk og deep sea mining. Gode eksempler på dette kan finnes på www.techtransfer.no som klyngen var med på å etablere.

– Norge kan lede veien mot det grønne skiftet ved å sørge for minimalt miljøfotavtrykk ved produksjon av olje og gass, samtidig som det utvikles ny teknologi innen offshore fornybar energi.

Gisle Nondal

Norge er ledende på teknologi innen olje- og gassproduksjon. Hvilket potensial ligger fortsatt i bransjen?

Norsk olje og gass produseres med svært lavt karbonfotavtrykk sammenliknet med produksjon i andre land.

Man ser nå prosjekter innen elektrifisering av offshoreinstallasjoner både med strøm fra land, men også på sikt ved hjelp av flytende vind og hydrogen. Teknologi fra olje- og gassnæringen blir nå også brukt i andre markeder enn de opprinnelig var tiltenkt: Riggstrukturer brukes nå til å bygge fiskeoppdrettsanlegg og til å bære flytende havvindmøller. Fjernstyrte og autonome undervannsdroner lokaliserer mineraler på havbunnen, undersøker fiskemerder og ankerfester til vindturbiner. Subsea-sensorer og kameraer hjelper fiskeoppdrettere å kontrollere lakselus og vannkvalitet.

Eksisterende og ny teknologi for å utvinne olje og gass er altså med på å utløse nytt potensial i den fornybare teknologien og skyve utviklingen framover i et hurtigere tempo.

Det grønne skiftet skjer ikke over natten og kan betraktes som en evolusjon heller enn en revolusjon.

I mine øyne kan Norge lede veien mot det grønne skiftet ved å sørge for minimalt miljøfotavtrykk ved produksjon av olje og gass, samtidig som det utvikles ny teknologi innen offshore fornybar energi.

Produksjon av fornybar energi fra havet er et viktig tema for fremtiden. Hvordan jobber klyngen for å være en drivkraft også innen havvind?

Klyngen har ledende aktører innen havvind som inkluderer akademia, instituttsektor og industri. Klyngens rolle er å være en pådriver for samarbeid, innovasjon og kunnskapsøkning.

VI arbeider aktivt for å legge til rette for store nasjonale og internasjonale FoUI-satsinger, og her spiller Blue-Tech Cluster Alliance en nøkkelrolle. Alliansen, som ledes av GCE Ocean Technology fra 2020, består av ledende internasjonale klynger som alle har stort fokus på havvind.

I hvilken grad ser dere på Tyskland som partner i arbeidet dere gjør? Finnes det allerede samarbeid?

Tyskland er et viktig samarbeidsland for klyngen. Tyskland er særlig ledende innen industri 4.0 og digitalisering, teknologier som er svært viktige for omstilling og økt konkurransekraft. Videre har Tyskland ledende aktører innen havvind.

Klyngen har nylig signert en MoU med Subsea Monitoring Network i Rostock for å styrke samarbeidet med Tyskland og for å legge til rette for økt FoU og næringsrettet samarbeid mellom landene på tema som nettopp inkluderer offshore vind. Vi skal møtes på Oceanology International i London, mars 2020, for å videre konkretisere og operasjonalisere dette samarbeidet.

GCE Ocean Technology skal representeres på en fellesstand på ONS i høst. Hvilke tema kommer til å stå i fokus på messen i 2020?

Fokus for oss er å synliggjøre våre partner- og medlemsbedrifter og mulighetene i klyngen. Vi kommer til å ha med oss tre klyngebedrifter; Dimeq, Sharecat Solutions og Sotra Contracting. Standen er i samarbeid med klyngepartner Coast Center Base (CCB) og en viktig rolle er å mobilisere til samarbeid.

Vi kommer også til å samarbeide med Innovasjon Norge, NORWEP samt andre klynger og aktører for å gjøre ONS best mulig for våre bedrifter.