Ekspertise for vellykkede forretninger i Norge

Siden årets begynnelse har 83 forespørsler om markedsinntreden i Norge landet i innboksen til Norsk-Tysk Handelskammers markedsavdeling. Våre markedseksperter bistår disse med markedsanalyser, adresselister, forretningsinformasjon og formidling av mulige partnere. I vårt bilaterale medlemsnettverk finnes i tillegg eksperter med bransjespesifikk know-how. En av disse er Odd Gilinsky, som i sin rolle som teknisk konsulent bistår tyske aktører ved planlagte markedsaktiviteter i Norge.

Du jobber som konsulent for teknologi, marked og prosjekter. Hva innebærer det?

Som ingeniør har jeg alltid jobbet i skjæringspunktet mellom teknologi og marked. For å kunne posisjonere et produkt i det norske markedet, er det ikke tilstrekkelig å ha god kjennskap til markedet og finne passende markedsstrategier. Man må også ha teknisk forståelse for produktet – det er nøkkelen til suksess.

Jeg anser meg selv som en bro mellom teknologi og marked og sørger for at man i salgsprosesser faktisk forstår essensen av produktet og kommuniserer tilsvarende.

Hvilke selskaper kan dra nytte av din kompetanse?

Med ekspertise innen styrings- og sikkerhetssystemer, industriell Internet of Things samt industri 4.0 konsulterer jeg bedrifter som er aktive innen industriell automatisering, smarte byer, skipsfart, overvåkningssystemer, olje og gass samt fornybar energi. Ettersom jeg har et stort nettverk i Norge, kan jeg ta i bruk bransjeinformasjon og verdifulle forretningskontakter og dermed finne løsninger for de fleste utfordringer – på samme måte som markedsekspertene i handelskammeret, men med et teknisk perspektiv.

Hvordan ser et typisk oppdrag for deg ut?

Jeg bistår små og mellomstore bedrifter med teknisk markedsføring av produkter og tjenester i Norge, eller med å lage forretningsplaner, tilbud og hvitebøker som krever tekniske innhold og forståelige illustrasjoner. I tillegg kan jeg gjennomføre kundebesøk i bedriftens sted, representere den på messer eller jobbe med teknisk salgssupport.

Jeg startet karrieren min med å bygge kontrolltårn på lufthavner. I de siste tiårene har jeg blant annet jobbet som Sales Engineer, Product Line Manager og Supply Chain Manager for bedrifter som Frequentis, Siemens, Simtronics, Aker Solutions og CDP Technologies. I disse stillingene har jeg for eksempel utviklet et dataoverføringskonsept langs en tysk gassledning, digitalisert servicesystemer og ledet et studieprosjekt om styringssystemer for undervannsfabrikker. Den røde tråden er min store interesse for industrialiserte, profesjonaliserte systemer.

Hva er det du liker med konsulenttilværelsen?

Jeg grunnla bedriften min Nautikom allerede i 2002. Det er gøy å dukke ned i nye bransjer med den kunnskapen jeg har. Hver gang jeg bytter bedrift eller bransje, tar jeg med meg innblikk og erfaringer som åpner nytt potensial i den nye bedriften og bidrar til verdiskapning. Det synes jeg er veldig fascinerende.

Hva er fordelen med å engasjere en konsulent?

I stedet for at bedriften engasjerer medarbeiderne for korte oppdrag eller ansetter gjennom et vikarbyrå, inngår de en konsulentkontrakt med meg. På denne måten kan bedriften ta i bruk min kompetanse ved behov i henhold til de på forhånd avtalte vilkårene. Normalt sett pågår samarbeidet med kunden over flere år. Ettersom jeg da kjenner bedriften såpass godt, kan jeg ta på meg ulike roller og være en teknisk-kommersiell ressurs på time- og prosjektbasis. I tillegg kan jeg også engasjeres på kort varsel eller for oppgaver som er mindre kritisk.

Hvorfor engasjerer du deg i Norsk-Tysk Handelskammers nettverk?

For et par år tilbake kom jeg i snakk med Tereza Kjos på Eliaden-messen i Lillestrøm og deltok senere som en av de første norske utstillerne på Hannover Messe sammen med min daværende arbeidsgiver. Siden den gang har jeg vært en del av det bilaterale nettverket, først gjennom CDP Technologies og nå med konsulentfirmaet mitt Nautikom.

Gjennom min flerårige erfaring i tyskspråklige selskaper har jeg utviklet en god teft for norsk-tysk samarbeid. For handelskammeret og dets kunder og medlemmer ønsker jeg å være en teknologi- og industriekspert som kan bistå tyske bedrifter med å oppnå suksess ved forretninger i Norge.

Finn eksperter i vårt nettverk, eller bli del av nettverket vårt!