Globalt til stede for næringslivet

De fleste selskaper kommer i kontakt med det tyske nettverket av utenlandshandelskamre (Auslandshandelskammer: AHK) når de ønsker å bygge eller utvide sine forretninger i utlandet. Som krysningspunktet mellom Tyskland og Norge mottar vi daglig forespørsler fra bedrifter som har vunnet et anbud i det respektive landet, som er på utkikk etter en handelsagent, som ønsker å knytte nye forretningskontakter ved å stille ut på messe, eller som allerede er etablert i markedet og ønsker å utvide sitt nettverk. I krisetider blir det tydelig at utenlandshandelskamrene er mer enn institusjoner som fremmer tysk næringsliv eller eksperter for bilaterale næringsforbindelser. Totalt sett fungerer de som en målestokk for utviklingen i næringslivet globalt.

2020 i multilateralismens tegn

I de siste månedene har vi observert et stort informasjonsbehov om den aktuelle covid-19-pandemien og følgende den har for internasjonal handel. Med 140 lokasjoner i 92 land gir AHK-nettverket oss tilgang til rask informasjon om den aktuelle situasjonen for næringslivet i disse landene. Vi vet når og hvordan enkelte land berøres av pandemien og kan gi prognoser om den internasjonale handels- og næringstrafikken: Hvor står produksjonen stille? Hvordan utvikler etterspørselen seg? Hvilke forsyningskjeder er utsatt for flaskehalser? Hvilke statlige støttetiltak er nødvendige? Og hvor og hvordan gir det mening for våre til sammen 50 000 AHK-medlemmer å bidra?

For eksportorienterte bedrifter er dette multilaterale samarbeidet ofte en viktig medlemsfordel. Den som er aktiv i utlandet, og kanskje også i flere land, finner i oss en naturlig partner med markedsspesifikk kunnskap og et fremsynt internasjonalt blikk. Vi har i flere år deltatt i samarbeidsprosjekter og -klynger med andre tyske handelskamre globalt, for eksempel Global Cluster for Oil and Gas, hvor vi sammen med ni andre land engasjerer oss for bransjen. Det er heller ikke så sjelden at våre medlemmer er kjent i andre utenlandshandelskamre, eller at vi videreformidler kunder med eksportplaner utover Norge og Tyskland til handelskamre i andre land.

AHK, DIHK, IHK – del av et stort nettverk

I de siste ukene har handelskamrene i Europa dratt nytte av erfaringene fra våre kolleger i Asia. Vi kunne dermed reagere tidlig på krisen ved å samle informasjon, planlegge webinarer og tilpasse våre tjenester. Den regelmessige kontakten med kolleger fra det internasjonale handelskammernettverket, som vanligvis forløper over telefon, e-post og konferanser, er nå blitt fullstendig digital. 80 prosent av AHK-ansatte jobber for øyeblikket fra hjemmekontor. Vi er med andre ord et nettverk med både tradisjon og en moderne digital infrastruktur, som pleier kontakten med hverandre og våre partnere og medlemmer på en effektiv og personlig måte.

Apropos nettverk: Utenlandshandelskamrene (AHK) har tett kontakt med de regionale industri- og handelskamrene (IHK) i Tyskland samt Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK). Sistnevnte er paraplyorganisasjonen for alle tyske handelskamre innlands og utenlands, og dermed representant for et samlet tysk næringsliv. IHK-ene og DIHK gir oss tilgang på verdifulle vurderinger av hvordan det står til med tysk næringsliv. Den aktuelle AHK World Business Outlook gir for eksempel et bilde av hvordan 4 000 tyske bedrifter i utlandet vurderer sin forretningssituasjon. Disse innsamlede vurderingene er et viktig argumentasjonsgrunnlag for anbefalingene DIHK gir til Forbundsregjeringen.

Gjennom et tett partnerskap med de 79 regionale IHK-ene mottar vi oppdateringer på næringsutviklingen over hele Tyskland. En stor del av den bilaterale handelen mellom Norge og Tyskland er det Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen og delstatene i Sør-Tyskland som står for. Utviklingen i disse næringsregionene er dermed retningsgivende for den bilaterale handelen.

Strategisk partner for næringslivet

Vi ønsker at våre medlemmer også i krisetider opplever at de er del av et nettverk og er best mulig informert og synlig. For tiden skjer dette for eksempel i form av et mangfoldig digitalt arrangementstilbud og medlemshistorier på vår blogg. Det som imidlertid er enda viktigere i krisetider og som har vært et motto i AHK-nettverket i 125 år: Vi ønsker å høre deres meninger, forstå deres utfordringer og finne løsninger i fellesskap.

Som en tydelig partner representerer og fremmer vi forretningsinteressene til våre 800 tyske og norske medlemsbedrifter overfor næringspolitikken, og sørger for at rammebetingelsene for utenlandske aktører i Norge og Tyskland er så gode som mulig. I så måte er vi avhengig av tilbakemeldingene fra vår medlemskrets. For kort tid siden gjennomførte vi en konjunkturundersøkelse om forretningsklimaet i Norge. Som forventet viser de første resultatene at bedrifter vurderer den nåværende økonomiske situasjonen som tilfredsstillende til dårlig, og regner med tap i omsetting. Som del av EUs indre marked anses Norge dog fortsatt som et attraktivt marked for konsum- og kapitalvarer.

I de kommende månedene vil vi fortsatt jobbe for at store som små bedrifter kan profittere av det bestående, eller kanskje også nyoppståtte, samarbeidspotensialet mellom Norge og Tyskland, men også andre land.