Store muligheter for norske edtech-startups i Tyskland

Covid-19 har tydeliggjort markedets behov for løsninger innen læringsteknologi (edtech). I lys av dette arrangerte Oslo Business Region i samarbeid med Norsk-Tysk Handelskammer, Innovasjon Norge i Tyskland og IKT Norge et webinar om muligheter for norske edtech-startups på det tyske markedet.  

Norske gründerselskaper har mange ulike rådgivende aktører å benytte seg av ved etablering i Tyskland. Med webinaret «Intro to the German market: EdTech in Germany» ønsket arrangørene å gå sammen for å tydeliggjøre disse mulighetene, for best kunne bistå bedriftene i å utforske sine forretningsmuligheter i Tyskland. Det tyske markedet er nemlig svært viktig for norske IKT-aktører.

– Europa er det viktigste markedet for Norge og Tyskland er landets hovedforretningspartner for edtech-løsninger, fortalte Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT Norge.  

Digitale hubs i Tyskland

Det tyske statseide virkemiddelapparatet Germany Trade & Invest (GTAI), som Norsk-Tysk Handelskammer jobber tett sammen, var også til stede ved Stefanie Burgdorff, Trend & Innovation Scouting. Hun fortalte om organisasjonens brede tjenesteportefølje for etablering i Tyskland, som blant annet inkluderer rettslig og skattemessig rådgivning. De over 100 webinar-deltakerne ble også informert om det tyske næringsdepartementet (BMWi) sitt «Digital Hub»-initiativ, som ble lansert for tre år siden og som har ført til at Tyskland i dag har tolv digitale hubs spredt over hele landet.  

– Ideen bak er å koble sammen gründerbedrifter med forskning, corporates og investorer, og således skape et stort nettverk for den digitale økonomien og pushe den digitale transformasjonen, forklarte Burgdorff.

Hver hub har et spesifikt industrifokus og tilbyr blant annet akseleratorprogrammer og muligheter for samlokalisering. Ifølge Burgdorff har over 250 partnerskap mellom startups og corporates oppstått som følge av dette initiativet.

– Dette er en ideell mulighet til å bli kjent med det tyske markedet, som et første steg før du bestemmer deg for etablering.  

Bestepraksis fra FIRST Scandinavia

Margrethe Skjelbred, prosjektleder for Newton-rommet i non-profitt-organisasjonen FIRST Scandinavia, fortalte om bedriftens erfaring fra den nylige lanseringen i Tyskland.

– Newton-rommet er en fysisk innretning hvor elever og lærere kan utforske realfagene, bruke relevant utstyr, samarbeide og ha det gøy mens de lærer. Alle aktivitetene er hands-on, og temaet for rommet er relevant for den regionen det er lokalisert i.

I dag står 40 permanente Newton-rom plassert i Norge, Danmark og Skottland, alle med ulikt industrifokus. Lokal adapsjon ble også viktig da selskapet skulle ekspandere til det tyske markedet etter å i 2018 ha blitt Boeings internasjonale partner for realfag. Dette samarbeidet går over fem år og innebærer organisering av 21 popup-eventer med mobile Newton-rom rundt omkring i Europa.

Valget falt på Hessen-byen Neu-Isenberg grunnet nærheten til Frankfurt, som er en viktig hub for Lufthansa og luftfartsindustrien. Det mobile Newton-rommet ble lokalisert på parkeringsplassen til Boeing Digital Solutions & Analytics Lab Frankfurt (som ligger i Neu-Isenberg).

– Prosjektet bestod blant annet av et treukers matteprogram i en luftfartskontekst. Elevene fikk introduksjonskurs i relevant matematikk, planla egen flyrute og fikk deretter fly denne i en flysimulator. En industriekspert fra Boeing var også til stede og snakket med studentene.

Eierskap hos lokale interessenter viktig

Skjelbred understreket hvor viktig det er å finne lokal forankring slik at interessenter på stedet får eierskap til prosjektet.

– Vår ekspandering til Tyskland var avhengig av våre lokale partnere: Vi jobbet både med myndigheter, privat sektor og non-profitt-organisasjoner, og dette var en hovedgrunn til prosjektets suksess.

Å etablere seg i utlandet krever tålmodighet og pågangsmot. Ifølge Skjelbred gjelder det å ha is i magen og akseptere at det kan ta tid å overbevise interessenter.

–  Det tok oss fem møter å overtale lokale myndigheter til å delta i prosjektet. Og det var med forbehold om at de ikke var villige til å satse på et permanent Newton-rom. Men allerede før popup-prosjektet var over kunne vi starte samtaler om et fremtidig samarbeid.

Spørsmål knyttet til etablering i Tyskland? Ta kontakt med vår avdelingsleder for Market Entry, Rita Hareid.

Hilde Bjørk

.