Med tyske partnere gjennom krisa

Stengte grenser og produksjonsstans som følge av covid-19-pandemien har ført til forsinkelser i forsyningskjeder og gjort det vanskeligere å beregne prosessforløp. Norge er delvis avhengig av utenlandske partnere for forsyning av næringsmidler og medisinsk teknikk. Her forteller vi om fire bedrifter fra det bilaterale nettverket som i flere år, og spesielt gjennom krisa, yter et viktig bidrag for å opprettholde samfunnskritisk infrastruktur i Norge. 

Forpakninger til næringsmiddelindustrien 

MINDA Industrieanlagen GmbH leverte i fjor et intralogikksystem til den nye bølgepappfabrikken til Peterson Packaging AS i Halden. Som ledende forpakningsprodusent i Skandinavia leverer Peterson også til norsk næringsmiddelindustri. Anlegget i Halden ble satt i drift før pandemien og prosessene optimeres fortløpende, både på stedet og gjennom fjernstyrt vedlikehold fra Minden i Tyskland. 

I produksjonen har det oppstått små forsinkelser de siste månedene grunnet mer komplisert reiseorganisering og innlosjering av medarbeidere, melder MINDA. Gjennom gjensidig bistand fra partnerne løste problemene seg dog raskt og effektivt, slik at Peterson også kunne opprettholde sine forsyningskjeder gjennom krisa.  

Mobil bildediagnostikk for sykehus 

Selskapet Alliance Medical fra Castrop-Rauxel er spesialist på mobil medisinsk bildediagnostikk og har blant annet installert et modulbygg med diagnostiske bildesystemer ved sykehuset i Tønsberg. I tillegg besøker selskapet ukentlig sykehus i Kristiansand, Elverum og Lillehammer med sin PET-/CT-buss. På denne måten unngår pasienter å reise til Oslo for å gjennomgå undersøkelser og kan behandles på stedet.  

– Kundene og pasientene setter stor pris på vår service og er glade for at den fortsetter til tross for covid-19, sier Jaap Schurink, operasjonsdirektør hos Alliance Medical NE.  

Medisinsk teknikk for helsesektoren 

GEIS Eurocargo GmbH med sete i Erlangen, er en tjenesteyter innen spedisjon og logistikk som er aktiv i Norge. Selskapet leverer og installerer medisinske produkter fra Siemens Healthcare GmbH i sykehus og legepraksiser over hele Europa – herunder MR- og CT-scannere samt angiografisk utstyr. Mellom januar og mars var selskapet til stede ved sykehus i Tromsø, Harstad og Kristiansand. Ytterligere oppdrag er planlagt i august, blant annet i Oslo og Bergen. 

– De planlagte oppdragene vitner om det gode samarbeidet mellom Norge og Tyskland. Tilbakemeldingene fra norske kunder har hittil vært gjennomgående positive, sier Christian Tomalik, fungerende lokasjonsleder i GEIS Eurocargo GmbH. 

Romsystemer til sykehus, pleiehjem og laboratorier 

Enten det er snakk om operasjonssaler, pasient- og baderom til sykehus og pleiehjem eller forskningslaboratorier, så utvikler, produserer og leverer HT Group GmbH og dets norske datterselskap HT Nordic AS teknologiske og høyeffektive ferdiglagde bygnings- og romsystemer. I 2019 fikk selskapet eksempelvis et oppdrag på 640 baderom for det nye sykehuset i Stavanger. Disse produseres og pakkes i Tyskland og sendes til Norge, hvor datterselskapet tar seg av monteringen.  

– Vi tilbyr hygieniske og fleksible løsninger for fremtiden. I tillegg til den interaktive planleggingen, setter kundene våre pris på våre høykvalitative produkter, som utelukkende produseres i våre fabrikker i Tyskland, forteller Thomas Fritsch, CEO i HT Group.