– Det er lett å motivere montørene for prosjekter i Norge

I jobben hos JC Eckardt GmbH kreves nøyaktighet og grundighet på steder hvor ting ellers er preget av grovarbeid. Bedriften arbeider med montering av elektroteknikk og måle-, styrings- og reguleringsteknologi (MSR) for foretak i industri- og energisektoren. Overalt hvor prosesser reguleres og måles, eller hvor det må installeres sikkerhetssystemer, er selskapet fra Merseburg i Tyskland på plass. 

Salgsleder Christoffer Bussemer forteller: «Vi tilbyr et komplekst utvalg av tjenester innen anskaffelse, montering, idriftsetting, vedlikehold og service innenfor områdene energi, kjemi, olje og gass, hydrogen, farmasi og gruvedrift. Her er vi i stand til å løse svært mange ulike oppgaver på en omfattende måte og dekke alle kundens behov.» Til dette har foretaket godt utdannet fagpersonale og en ekspertise som er bygget opp gjennom flere tiår.

Blant JC Eckardts kunder finner vi selskaper innen kjemiske og elektriske anlegg, altså ulike typer industrianlegg. JC Eckardt tar hånd om montering av elektriske systemer og styringsteknologi i prosjektene. Byggefirmaene er som oftest tyske bedrifter som realiserer anlegg i andre land. Derfor reiser fagfolkene hos JC Eckardt ofte til prosjekter utenfor Tyskland – for eksempel i Norge.

Norden er populær

I den siste tiden har bedriften vært mest aktiv i Sentral-Europa, men Norge er fortsatt et lønnsomt marked: «Til tross for et høyt prisnivå og mye administrasjonsarbeid, har vi alltid klart å oppnå en tilfredsstillende inntjening under prosjektene i Norge,» sier Bussemer. Dessuten er montørene godt motivert for å utføre oppdrag i landet. «Det er tydelig at medarbeiderne er begeistret for Norge.» Derfor er bedriften spesielt på utkikk etter prosjekter her til lands. Bussemer satser på relasjoner.

Det er som samtalene på kjøkkenet: Den viktigste informasjonen får man gjennom direkte kontakt med folk som er involvert. Og for å møte dem, må man være på plass der det skjer.

Christoffer Bussemer, salgsleder, JC Eckardt GmbH

Bussemer er overbevist om at regelmessige besøk øker sjansen til å oppnå målene. Han mener Handelskammeret er til stor hjelp ved å skaffe tilveie informasjon og knytte kontakter. For å lykkes med prosjekter i andre land, er det avgjørende å ha en velordnet administrasjon og skatterettslige representanter som deltar i prosjektet. Og ikke minst å sørge for grundige forberedelser.

JC Eckardt har vært på det norske markedet lenge. «Vi kom i kontakt med Norsk-Tysk Handelskammer i forbindelse med de mange prosjektene for våre faste kunder i Norge de siste 20 årene. Dermed har vi alltid vært godt informert om muligheter og endringer på markedet, og benyttet dette til vår fordel,» sier Bussemer. JC Eckardt har medvirket i en rekke prosjekter i Norge, bl.a. utbyggingen av naturgassanlegget på Kollsnes, som er ilandsføringspunktet for om lag 40 prosent av all norsk gasseksport. 

Fokus på hydrogen

I det siste har JC Eckardt jobbet stadig mer med en annen energibærer: Hydrogen. Også anlegg for produksjon og behandling av hydrogen trenger teknologien JC Eckardt tilbyr. «Målet for de kommende årene er å delta i flere prosjekter i Norge på dette området.»

Hydrogen er en viktig faktor for omlegging til grønn energi. For Bussemer er omleggingen til grønn energi det sentrale temaet for bransjen i fremtiden. I tillegg til en stadig større mangel på kvalifisert arbeidskraft. «I årene fremover må vi utvikle muligheter for å løse mangelen på kvalifisert arbeidskraft på en effektiv og bærekraftig måte.» Dette er også en grunn til at digitalisering og outsourcing av vedlikeholdsoppgaver er viktige trender i bransjen.

Mer energiutveksling  

Bussemer betoner at det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Tyskland er svært viktig for næringslivet. «Slik kan vi kommunisere fortløpende om planer, prosjekter, muligheter og risikoer.» Særlig innenfor energiforsyning mener han de to landene kan samarbeide enda tettere. Og det er tegn til at ønsket går i oppfyllelse: Også den norske regjeringen arbeider for et stadig sterkere samarbeid i energisektoren. Dette understreket statsminister Jonas Gahr Støre nylig i et intervju med Norsk-Tysk Handelskammer.