Gode utsikter med værdata fra StormGeo

Værprognoser er ikke bare interessant for allmennheten, men også et viktig beslutningsgrunnlag for energisektoren, olje- og gassbransjen og maritim industri. Som første private selskap i Norge har StormGeo spesialisert seg på å levere værdata – og er dermed en av landets mest suksessfulle eksporthistorier.

På 1990-tallet ble animerte værfronter og lufttrykk for første gang vist under værmeldinger. Meteorologen og værmelderen Siri Kalvig så den gang behovet for kommersielle værtjenester og grunnla StormGeo sammen med TV2 i 1997. To tiår senere er selskapet markedsledende i Skandinavia og en av verdens største tilbydere av profesjonelle værtjenester.

Værdata for industrien

Ved siden av mediebransjen samarbeider bedriften først og fremst med aktører innen fornybar energi, maritim industri, offshore og luftfart – som alle er svært avhengig av nøyaktige værprognoser. I årenes løp har StormGeo stadig fulgt sin visjon om å levere intelligente værtjenester.

– Vi kan kombinere værdata med kundedata som omformes til selvlærende algoritmer. På denne måten skaper vi digital beslutningshjelp i en stadig mer værutsatt verden, forteller Jostein Mælan, Vice President Renewables, om StormGeos forretningsmodell.

Nøkkelindikatorer som temperatur, nedbør, fuktighet, skydekke, vind og bølger analyseres døgnet rundt i åtte globale prognosesentre. Disse dataene danner grunnlaget for rådgivning om værfølsomme prosesser: Hvordan forholder oljeriggen seg til sjøgang? Hvilken skipsrute er best? Og hvilket område egner seg for en vindmøllepark?

Bidrag til grønnere skipsfart

Maritim sektor er bedriftens største eksportmarked.

– I tillegg til informasjon for offshore helikoptertrafikk eller installasjon av offshore vindturbiner, er vær-ruting for alle skipstyper svært etterspurt, sier Mælan.

I løpet av en måned mottar over 8 400 skip verden over beslutningshjelp fra StormGeo. Ved valg av rute påvirkes skipets hastighet av vær, strømninger og bølger i tillegg til skipets konstruksjon og last. Optimaliseringsalgoritmer beregner hundrevis av mulige ruter for å finne det sikreste og mest økonomisk gunstige alternativet. Når skip unngår høye bølger og får mindre motstrøm, sparer dette ikke bare tid og penger, men reduserer også CO2-utslipp.

Investering i forskning og utvikling

– Værindustrien og kommersielle værtjenester er faktisk fortsatt på et tidlig stadium av forretningsutvikling. Vi har imidlertid utforsket både begrensede områder og de mest intuitive ideene om hvor man kan ta i bruk værdata. I denne fasen er innovasjon
essensielt, sier Mælan.

Siden grunnleggelsen går derfor 20 prosent av omsetningen til forsknings- og utviklingsprosjekter: En sjettedel av de ansatte – meteorologer, oseanografer, dataforskere og skipsingeniører – jobber med ekstremverdianalyser, optimerte værmeldingsmodeller eller statistiske energiprognoser.

Været som konkurransefaktor

Gjennom investeringer og oppkjøp har selskapet gjennomgått en rask vekst og har i dag flere enn 400 ansatte fordelt på 25 lokasjoner i 16 land. 80 prosent av omsetningen genereres i utlandet, og målet er å ekspandere enda mer.

– Det tyske markedet er svært stort og et knutepunkt i Europa. Av denne grunn er det en av våre målmarkeder, både for bedriftsområdene fornybar energi og shipping, sier Mælan.

Ekspansjon til tross, hovedkvarteret vil forbli på den norske vestkysten. Bergen er ikke bare sentrum for shipping- og offshoreindustri, men også for værforskning gjennom Bergenskolen i meteorologi og Det geofysiske institutt ved universitetet.

– Vi er stolte over å ha oppstått fra den moderne meteorologiens røtter og få vokse frem på kysten med verdens mest hardføre værforhold, sier Mælan.

Julia Pape
oversatt av Hilde Bjørk