Kommentar til regjeringens Tyskland-strategi

14. juni 2019 presenterte utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide en ny stortingsmelding om Norges rolle i multilateralt samarbeid og en aktualisert versjon av regjeringens Tyskland-strategi.

Den tyske utenriksministeren Heiko Maas’ tilstedeværelse under lanseringen, vitner ikke bare om de svært gode bilaterale relasjonene mellom landene, men signaliserer også at det sterke partnerskapet er en forutsetning for å kunne møte europeiske og internasjonale utfordringer i fellesskap.

Sterkt bilateralt forhold for Europa og verden

De norsk-tyske relasjonene har i flere tiår vært utmerket. En hovedgrunn til dette er det mangeårige samarbeidet, som fra norsk side for første gang ble formulert i et strategidokument i 1999 og siden den gang systematisk vært fremmet. Tyskland og Norge har bygget opp et svært velfungerende partnerskap og ønsker å pleie dette også i fremtiden. Felles verdier sørger for sterke bånd mellom landene. Derfor er det ikke overraskende at Norge på ny setter målrettet samarbeid på agendaen.

I lys av en urolig politisk verdensorden og handelskonflikter som truer globalt, har den norske regjeringen erkjent at det er på sin plass å reagere på endrede politiske og økonomiske rammebetingelser. Det gjør den ved å knytte sterkere bånd til likesinnede i spørsmål om forsvarspolitikk, bærekraft og klimamål. I så måte er den aktualiserte strategien et riktig og nødvendig initiativ, som sørger for at samarbeidspotensialet mellom landene utnyttes i større grad.

De norsk-tyske relasjonene som er bygget opp gjennom de siste tiårene, muliggjør at man både kan og bør sette seg enda større mål sammen. I 2019-versjonen av Tyskland-strategien står derfor det norsk-tyske samarbeidet i internasjonal kontekst i første rekke. I regjeringens stortingsmelding om Norges rolle i multilateralt samarbeid spiller det norsk-tyske forholdet en sentral rolle i en mer effektiv ført Europa-politikk. Tonen lyder: Å jobbe sammen med Tyskland for multilateralt samarbeid, en internasjonal regelorden og fri handel. De norsk-tyske næringsrelasjonene utgjør en betydelig faktor i dette samarbeidet.

Et blikk på næringslivet

Tyskland er Norges nest viktigste handelspartner og viktigste partner i Europa. Tyskland-strategien fungerer imidlertid først når Tyskland også forsterker sitt fokus på Norge. I sin tale under lanseringen, understreket Maas at forbundsrepublikken anser Norge som en likestilt partner og at landet også i fremtiden vil være et attraktivt marked for Tyskland. Mange tyske bedrifter har lenge vært aktive i det norske markedet og investerer i lokalt næringsliv.

For å nevne noen store prosjekter, så åpnet Siemens tidligere i år en batterifabrikk i nærheten av Trondheim, Stadtwerke München investerer i norsk vindkraft og Volkswagen åpnet nylig et nytt datasenter hos Green Mountain på Rjukan.

Men også mindre selskaper investerer i Norge: Norsk-Tysk Handelskammer understøtter for tiden over 350 små- og mellomstore bedrifter fra Tyskland i deres forretningsaktiviteter i Norge. «Made in Germany» er fortsatt en sterk merkevare – og Norge anser tyske industribedrifter som kvalitetsorienterte og pålitelige samarbeidspartnere.

For handelskammeret er spesielt de næringspolitiske målene i det norsk-tyske samarbeidet interessant. Tre punkter i den aktualiserte strategien kan trekkes fram i denne sammenheng:

1. «Regjeringen har som mål å støtte norsk næringslivssatsing på det tyske markedet gjennom rådgiving, profilering og samarbeidstiltak med næringene.»

Norsk-Tysk Handelskammer tilbyr markedsrådgivning og partnerformidling samt initierer studieturer innenfor ulike næringer og aktuelle næringslivstemaer. Gjennom vårt nettverk bestående av over 800 medlemsbedrifter har interesserte aktører tilgang til et mangfoldig arrangementsprogram – inklusive informasjonsdager, fagkonferanser og matchmaking-eventer. I tillegg er handelskammeret offisiell norsk partner for ledende industrimesser i Berlin, Hannover, Köln og Düsseldorf.

2. «Norge skal fortsatt være en stabil og sikker leverandør av energi til det tyske markedet og en viktig bidragsyter og samarbeidspartner for Tysklands innsats for energiomstilling og å nå klimamålene.»

Å presentere og diskutere relevante energi-, klima- og miljøtemaer og tilhørende teknologier, som for eksempel CO2-fangst og –lagring (CCS), hører til handelskammerets kjerneoppgaver og settes på agendaen på vår årlige norsk-tyske energidialog.

3. «Regjeringen skal fremme bærekraftig forvaltning av havressursene som grunnlag for en styrket havøkonomi, gjennom dialog og samarbeid med Tyskland.»

Her åpner det seg forretningsmuligheter for tyske bedrifter. Den vellykkede tyske paviljongen på Nor-Shipping 2019 og vårt fokustema «Maritime Innovation» taler for seg.

Norsk-Tysk Handelskammer vil fortsette å jobbe for et vellykket bilateralt samarbeid og agere som sparringspartner for norske næringslivsaktører med interesse for det tyske markedet.

Norsk-Tysk Handelskammer i tall:

Grunnlagt i 1986
800 medlemsbedrifter
30 ansatte
55 arrangementer per år
2 100 deltagere