Volkswagen Group åpner datasenter hos Green Mountain på Rjukan

Green Mountain og Volkswagen Gruppen kunngjør i dag at Volkswagen har etablert seg med to «High-Performance Computing» datasentre hos Green Mountain på Rjukan. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er positiv til den raske veksten den norske datasenterbransjen nå opplever.

– Vi jobber med digitalisering innen alle områder av Volkswagen-gruppen. Med ny teknologi og digitale former for samarbeid er det et økende behov for datakraft i selskapet. Som et resultat, utvider vi stadig vår kapasitet, forteller Mario Müller, Head of IT Integration and Services hos Volkswagen Gruppen.

– For oss er både økonomiske faktorer og bærekraft i selskapet viktige aspekter. Det nye datasenteret i Norge tilfredsstiller begge deler. Driften er kostnadseffektiv og helt klimanøytral.

Kontraktsinngåelsen med Volkswagen er et resultat av flere faktorer; Norges overskudd av fornybar energi til en lav pris, fordelaktige rammevilkår og Green Mountains evne til å bygge datasentre av høy kvalitet på kort tid.

– Dette viser at regjeringens datasenterstrategi fungerer. Vi klarer nå å tiltrekke oss store internasjonale kunder til Norge. Vi er veldig stolte av denne tillitserklæringen fra Volkswagen, sier administrerende direktør i Green Mountain, Tor Kristian Gyland.

Green Mountain er et datasenterselskap som spesialiserer seg på å levere avanserte datasentertjenester til krevende kunder over hele verden. I 2018 kunngjorde vi en stor investering i utvidelsen av Rjukan-anlegget for å møte en bestemt kundes behov. Det er gledelig at vi nå kan offentliggjøre at denne kunden er Volkswagen Gruppen.

Et av hovedkravene fra Volkswagen var å etablere et senter som både var bærekraftig og kostnadseffektivt. Green Mountains datasentre drives av fornybar vannkraft med Europas laveste energipriser. Vårt kalde og våte klima kombinert med høyteknologiske kjøleløsninger gjør det også svært energieffektivt.

Selve datahallene, som har en nåværende kapasitet på 2.75 MW, var ferdigstilt i begynnelsen av april. Konstruksjonstiden var kun 6 måneder og bruken av pre-fabrikkerte moduler samt en sterk innsats fra flere lokale entreprenører gjorde det mulig.

Fremover vil Volkswagen Gruppen bruke datakraften i senteret til sine utviklingsprosjekter for Volkswagen og Audi passasjerbiler. Dette inkluderer for eksempel simuleringer av kollisjonstester og virtuelle vindtunneltester. Slike beregninger er ikke tidskritiske, men svært komplekse og energikrevende. Å outsource slike oppgaver til et eksternt datasenter avlaster deres egen IT-infrastruktur vesentlig.

– Det er en sterk anerkjennelse av Green Mountain som solid datasenteraktør når et ingeniørtungt selskap som Volkswagen Group velger å etablere seg i Norge. Green Mountain bidrar til å sette Norge på det internasjonale datasenter-kartet og særlig viktig er det å synliggjøre Norge som vertsnasjon for tungregnesystemer, sier IKT-Norges direktør for næringsutvikling, Fredrik Syversen.

Denne etableringen fremmer ikke bare Norge som datasenterlokasjon, men skaper også mange positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Det er estimert at for hver megawatt i et datasenter skapes det ca. 20 nye arbeidsplasser. Næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, er også entusiastisk:

– Data har blitt en nøkkelressurs for utviklingen av næringsliv og samfunn, og behovet for datasentre vil bare øke. Regjeringen satser på denne vekstindustrien som skaper både arbeidsplasser og økonomisk vekst. Det er derfor svært gledelig at Volkswagen ønsker å etablere seg hos Green Mountain på Rjukan.

Les pressemeldingene på Green Mountains hjemmeside.