Lys fremtid for Green Mountain

100 prosent fornybar og billig strøm, gunstige næringspolitiske rammevilkår og et utbedret fibernett gjør Norge til en ideell lokasjon for datalagringssentre. Norges største aktør på feltet, Green Mountain, åpnet nylig et nytt anlegg på Rjukan for den tyske storkunden Volkswagen Group.

Green Mountain er eid av Smedvig, et Stavanger-basert familieselskap etablert i 1915 som i over hundre år har vært aktiv på flere industriområder, blant annet shipping og offshore. I dag er selskapets investeringer fortsatt preget av diversitet, med en stadig større miljøvennlig profil. Da et gammelt NATO-lager for noen år siden lå ute for salg på Rennesøy utenfor Stavanger, gjorde selskapet virkelighet ut av ideen om å investere i datasenternæringen. I 2013 åpnet datterselskapet Green Mountain sitt første datasenter her med tre lokale bedrifter på kundelisten. Året etter stod anlegg nummer to klart på Rjukan i Telemark. Det er dette senteret som er lokasjonen for det nylig ferdigstilte anlegget som bedriften har bygget på oppdrag fra Volkswagen.

Hvordan gikk dere fra tre lokale kunder i Stavanger-regionen til å bare noen år etterpå inngå avtale med Tysklands største bedrift etter omsetning, Volkswagen Group?

– Vi har brukt årene siden oppstart til å bygge en god organisasjon og kompetanse, og har dermed blitt en ledende nordisk aktør innenfor datasenterbransjen. Norge har en unik forutsetning for å drive datasentre grunnet 100 prosent fornybar strømproduksjon gjennom vann- og vindkraft. Med unntak av Island er vi det eneste landet i Europa som kan tilby dette, og det gjør Norge veldig attraktiv som datasenterlokasjon. Norge har også den billigste strømmen i Europa, noe som gjør oss særlig konkurransedyktig. Disse faktorene var viktige beslutningsgrunnlag for Volkswagen da de skulle skaffe til veie et nytt datasenter. I tillegg har vi har brukt mye tid på innovasjonsutvikling og kunne dermed tilby innovative tekniske løsninger som Volkswagen var ute etter, sier CEO i Green Mountain, Tor Kristian Gyland til Norsk-Tysk Handelskammer.

Tyskland et viktig marked

Volkswagens nye datasenter som Green Mountain har levert på Rjukan består av to moduler med all nødvendig infrastruktur tilknyttet strømforsyning, kjøling, klimaregulering og sikkerhet. Gyland forteller at Tyskland er et av de markedene som selskapet har jobbet aktivt mot de siste årene, i tillegg til Nord-Amerika og Europa for øvrig.

– En av grunnene til at vi har jobbet mot Tyskland er potensialet for kostnadsbesparelse for tyske kunder. Hvis man ser på Tysklands strømmiks i 2017, så ligger fornybarandelen på under 20 prosent. Et datasenter med kapasitet på 5 MW lagt til Norge istedenfor Tyskland, vil gi en årlig besparelse i strømkostnader på rett under ni millioner euro, forteller Gyland.

En annen grunn til at selskapet argumenterer overfor tyske kunder hvorfor de burde legge datasentrene sine hos Green Mountain i Norge, er den rapide forbedringen av fibernettet som har blitt gjort i landet de to siste årene, drevet av regjeringens datasenterstrategi.

– Tiden det tar å sende et datasignal fra Sør-Norge til Tyskland er et sted mellom ti og tolv millisekunder, mange aktører vi snakker med i Tyskland har dog en oppfatning om at signaltiden er mye lengre. Etter at vi presenterer det reelle tallet, er de mer åpne for å flytte datalageret sitt fra Tyskland til Norge, sier han.

Norge som datasenternasjon

I februar 2018 fremla regjeringen sin datasenterstrategi «Norge som datasenternasjon» som fastslår at datasenternæringen har potensial til å bli en viktig næring for Norge i fremtiden. I strategien foreslås derfor nye rammebetingelser for å styrke vekstevnen i næringen. Ifølge Gyland var denne strategien svært viktig for bransjen, kanskje til og med utløsende for den veksten som næringen opplever nå, fordi datasenterkunder investerer med lange avtaler på opptil 10-15 år og da er forutsigbarhet gjennom gode rammebetingelser viktig.

– Det første tiltaket som ble viktig for oss og som vi fikk på plass i forbindelse med regjeringens datasenterstrategi, var at datasenternæringen ble likestilt kraftkrevende industri i Norge, som har avgiftsreduksjon på strøm. Dette har vært et konkurransefortrinn for den kraftkrevende bransjen i tiår. Et annet viktig element var at «verk og bruk»-andelen ble fjernet fra eiendomsskatten. Dette er en type kraftskatt utformet for en del år tilbake som hadde slått helt feil ut for oss fordi verdiene som står i et datasenter er veldig store. Da vi hadde «verk og bruk»-andelen som et risikoelement i eiendomsskatten så vi at en del aktører valgte bort Norge og heller gikk til Sverige og Danmark som ikke hadde denne skattepåleggelsen.

Grønn fremtid

For mange er kanskje datasenternæringen fortsatt en lite håndgripelig bransje, men med økende digitalisering og elektrifisering av ulike samfunnssektorer i takt med at klimamålene skal nås, vil mengde data og dermed datasenterindustrien bare vokse seg større.

– Et eller annet sted må jo denne dataen prosesseres. Skal vi nå klimamålene i henhold til Paris-avtalen, så må datasenterbransjen se på løsninger og lokasjoner som gjør at den er karbonnøytral og bærekraftig. Her har Norge alle forutsetninger for å være med å bidra på en veldig god måte. Ved at datasentrene ligger i Norge og går på fornybar kraft, i motsetning til at de ligger i Frankfurt, London, Amsterdam eller Paris, som så mange gjør i dag, og drives på skitten kraft og grønne sertifikater.

Hvordan ser fremtiden ut for Green Mountain?

– Vi hadde et veldig bra år i fjor, og året i år blir enda bedre. Vi er i gang med å åpne en tredje lokasjon i Norge og interessen fra utlandet er svært stor. Vi har jobbet veldig mye mot det nord-amerikanske og europeiske markedet, hvor vi har en del kunder. Så nå har vi også startet arbeidet mot det asiatiske markedet. Her har de allerede kommet langt med å stille krav til bruk av fornybar strøm og energieffektivisering i anlegg. Så vi tror ikke bare, men vet at fremtiden ser lys ut – både for oss og Norge som datasenternasjon, sier Gyland.

I begynnelsen av september startet Green Mountain byggingen av et nytt datasenter på Enebakk utenfor Oslo. Dette er bedriftens tredje datasenterlokasjon og er ventet å stå ferdig høsten 2020.