Handelskammeret støtter utveksling mellom Norge og Tyskland i EU-programmet Erasmus+

Å reise, oppleve fremmede land og kulturer, utvide horisonten og samtidig lære språk – det er opplevelser vi kanskje heller forbinder med ferie og fritid enn med arbeidsliv og utdanning. Men EU-programmet Erasmus+ åpner for de samme mulighetene for lærlinger i yrkesutdanning – til nytte både for lærlingene selv og for kollegene i bedriften hjemme.

Mange kjenner Erasmus som et utvekslingsprogram for studenter ved europeiske universiteter og høyskoler. Også Erasmus+ er et EU-program, men har som mål å støtte andre typer utdanning, ungdom og idrett i Europa – man kan kalle det motstykket til Erasmus for unge mennesker som tar yrkesutdanning. Det administreres av EU-kommisjonen, Forvaltningsorganet for Utdanning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA), nasjonale etater i deltakerlandene og samarbeidskontorer i enkelte partnerland. Norge som EØS-medlem deltar også i programmet.

Det overordnede målet for Erasmus+ er å tilrettelegge for nye utdanningsmuligheter og skape impulser for ungdom, og å støtte internasjonalisering og institusjonell utvikling innen yrkesutdanning. Som en del av programmet kan lærlinger bl.a. tilbringe opptil seks måneder i en bedrift i utlandet som en del av utdanningen.

Liten innsats og stor nytte for både bedrifter og lærlinger

Det såkalte «duale» utdanningssystemet i Tyskland, der lærlinger veksler mellom skoleutdanning og bedriftsopplæring, har blitt en eksportsuksess som også norske bedrifter og lærlinger kan ha nytte av. Særlig innen håndverksfag har dette utdanningsløpet lange tradisjoner, og det blir lagt stor vekt på å tilegne seg både fagkunnskap og tekniske ferdigheter. For lærlinger betyr tiden i utlandet en mulighet til å forbedre sine kunnskaper i faget og arbeidsprosessene, og ikke minst styrke sin egen personlige utvikling. Å leve og jobbe i et fremmed land og en annen arbeidskultur stimulerer til selvstendighet og styrker selvtilliten. Bedrifter som bare betrakter utvekslingen som tap av arbeidskraft, går glipp av mange fordeler: Lærlingene vil komme tilbake med nye ideer og erfaringer som kan bli positive bidrag i det daglige arbeidet. I tillegg vil den personlige erfaringen de får gjøre dem til ansvarsfulle medarbeidere.

For å fjerne hindringer og gjøre ting enklere for bedriftene og lærlingene, har Norsk-Tysk Handelskammer satt i gang et prosjekt med støtte fra Erasmus+. Sammen med partnere i Norge og Tyskland bygger Handelskammeret opp et nettverk som skal forenkle utvekslingen mellom Øst-Norge og Nord-Tyskland. I dette nettverket vil Norsk-Tysk Handelskammer være et kontaktpunkt for bedrifter, lærlinger og unge fagfolk under organisering og gjennomføring av utvekslingen. I tillegg til rådgivning kan Handelskammeret koordinere konkrete forespørsler og opprette kontakt mellom interessenter i begge land.

Prosjektpartnere på norsk side er fylkene Innlandet og Vestfold og Telemark, på tysk side Handwerkskammer Münster og Handwerkskammer Oldenburg. Prosjektpartnerne arbeider allerede aktivt med lærlingmobilitet innenfor rammene av programmet Erasmus+. Dermed ligger alt til rette for en konstruktiv utveksling av erfaringer og oppbygging av et velfungerende nettverk. Når nettverket er opprettet, vil dessuten partnerorganisasjonenes erfaring være et viktig fundament for utvekslingsrådgivning.

Som en del av prosjektet skal det organiseres informasjonsmøter og seminarer i Norge for interesserte aktører samt reiser mellom Norge og Tyskland for prosjektpartnerne. Mer informasjon og kontaktpersoner finner du på nettstedet vårt.