Hydro produserer verdens første resirkulerte aluminium med grønt hydrogen

Norsk Hydro ASA er en av verdens største aluminiumprodusenter. Symbolbilde: Norsk Hydro

Hydro har produsert verdens første vellykkede parti aluminium med grønt hydrogen som energikilde. Testen er et skritt videre på veien mot karbonfritt aluminium.

I testen ble fossil naturgass erstattet med CO2-fritt, grønt hydrogen som energikilde i resirkulering av aluminium. Testen ble utført ved et støperi i Hydros ekstruderingsanlegg i Navarra, Spania. 

– Vi er svært fornøyde med å kunne gjennomføre denne testen, som er et bevis på Hydros engasjement for å kutte utslipp. Når vi fjerner karbonutslippene fra energikilden vi bruker, kan vi i fremtiden klare å produsere karbonfritt, resirkulert aluminium fra brukt skrap, sier konserndirektør Paul Warton i Hydro Extrusions. 

Testen ble utført og ledet av hydrogeneksperter fra Hydro Havrand, Hydros grønne hydrogenselskap, i samarbeid med ingeniør- og teknologiselskapet Fives. Med ekspertise innen hydrogenbrennerteknologi og løsninger for aluminiumsindustrien har Fives bidratt med å designe og levere nøkkelkomponenter, samt systemer som er nødvendige for å operere sikkert og effektivt. 

– Denne testen er et ledd i vårt arbeid med å utvikle løsninger for å bytte ut fossilt brennstoff med hydrogen, og å bevise at hydrogen er en god løsning for å kutte utslipp i aluminiumsindustrien. Grønt hydrogen kan fjerne de vanskeligste utslippene fra fossilt brensel i prosesser der elektrisitet ikke er et alternativ, både i aluminiumsindustrien og i annen tungindustri, sier Per Christian Eriksen, leder i Hydro Havrand. 

Grønt hydrogen er en av de mest lovende løsningene for å fjerne de mest utfordrende utslippene i industrien. I aluminiumsindustrien kan grønt hydrogen erstatte naturgass i prosesser som krever høye temperaturer. Dette er tidligere blitt prøvd ut i laboratorietester, men i Navarra har Hydro nå gjennomført verdens første vellykkede test i industriell skala. Aluminiumet fra testen vil bli brukt til å lage verdens første ekstruderte profiler produsert med hydrogen. 

Hydrogen oppfører seg annerledes og brenner ved en annen temperatur enn naturgass. Formålet med testen er derfor å få innsikt i hvordan disse forskjellene påvirker smelteprosessen og metallkvaliteten. Dette er et nødvendig skritt mot å modne teknologi og løsninger slik at hydrogen kan tas i bruk i full skala til resirkulering av aluminium. Resultatene fra testen kan også være relevante for bruk av hydrogen i primærproduksjon av aluminium, og i andre prosesser som krever høye temperaturer, som produksjon av glass eller sement. 

Hydro og Fives analyserer testresultatene, og endelig rapport forventes å være klar til høsten. Hydro Havrand vil fortsette å utvikle kompetanse på bytte til hydrogen som brennstoff i industrien, med mål om å bli ledende leverandør innen grønt hydrogen til industrien.