Flere vindturbiner til havs. Foto

Greenstat AS undersøker muligheter for hydrogenproduksjon på havvind-felt

Det norske energiselskapet Greenstat AS skal undersøke den optimale bruken av energi ved offshore vindparker i Sørlige Nordsjø II, der også produksjon av hydrogen tas i betraktning.  

Feltet i den sørlige Nordsjøen kan brukes til både bunnfast og flytende vindkraft. Siden området ligger like nært Danmark og Norge, vil det først og fremst muliggjøre direkte transport av kraft til andre land enn Norge. Nå skal Greenstat og partnere kartlegge muligheter for videre utnytelse av havvind-feltet, og resultatene vil bli oppsummert i en studie. 

Greenstats samarbeidspartnere til dette prosjektet er Aabø Powerconsulting, Æge Energy Solutions, Universitetet i Bergen (UiB) og Høyskolen på Vestlandet (HVL). Vestland fylke støtter studien med 550 000 kroner. 

– Vi ser for oss en kombinasjon av å sende strøm til land i Norge eller utlandet, til offshore installasjoner og til offshore produksjon av hydrogen, sier Are Opstad Sæbø, prosjektleder for hydrogen i Greenstat, til TU Energi.  

Greenstat er initiativtaker og leder for prosjektet og har som mål å gi et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag for bedrifter, investorer, politikere og andre offentlige aktører innen produksjon av havvindenergi og/eller hydrogenproduksjon i Nordsjøen. Potensialet for Norge er stort innen begge næringene, og vil ifølge Greenstat selv gi store muligheter for videreutvikling av en allerede verdensledende maritim næring.  

Målene i prosjektet er i korte strekk:  

  • Belyse lovverk, regulering og kjente planer i Norge og tilgrensende havområder  
  • Analysere og vurdere muligheter knyttet til offshore hydrogenproduksjon  
  • Analysere muligheter for bunkring av hydrogen og strøm til større skip fra en offshore energistasjon  
  • Vurdere potensialet for eksport av energi via kabel direkte til Europa, eller til grid i Nordsjøen  
  • Analysere mulighet for kobling mot det norske fastlandsnettet  
  • Sammenligning av de ulike mulighetene for bruk av energi fra havvindparken sett opp mot hverandre 

12. juni 2020 ble områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II åpnet for havvindutvikling. Fra 2021 vil det for første gang være mulig å søke om lisens for store havvindprosjekter på norsk sokkel.