Slik jobber tyskere og nordmenn hjemmefra

For å begrense spredningen av koronaviruset oppfordres hundretusenvis av arbeidstakere i Norge og Tyskland til økt bruk av hjemmekontor og fleksitid. Men hvor utbredt er muligheten for hjemmekontor egentlig i de to landene?

Ifølge en rapport fra forskningsstiftelsen Fafo som baserer seg på Statistisk Sentralbyrås (SSB) tall fra 2017, har omtrent hver tredje norske arbeidstaker mulighet til å jobbe hjemmefra (35 prosent). Av disse har ni prosent hjemmekontor som fast ordning, mens 26 prosent kan jobbe hjemmefra ved behov.

I en undersøkelse fra Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) gjennomført etter at koronatiltakene ble iverksatt i Norge, oppgir fire av ti nordmenn at de for tiden har hjemmekontor. Ytterligere seks prosent bekrefter at de i de kommende ukene kommer til å jobbe hjemmefra. 

Muligheten for hjemmekontor varierer etter bransje og yrke. I informasjons- og kommunikasjonsbransjen er hjemmekontor en utbredt arbeidsmodell (82 prosent), etterfulgt av ansatte innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (79 prosent). Innen sosial- og helsetjenester (ni og 13 prosent), detaljhandelen (14 prosent) og overnattings- og serveringsbransjen (15 prosent) har derimot få arbeidstakere muligheten til å jobbe hjemmefra.

Tyskland: Flere ønsker å jobbe hjemmefra i krisetider

Sammenlignet med Norge er hjemmekontormodellen mindre utbredt i Tyskland. Det viser en studie fra det tyske Institutt for arbeidsmarked- og yrkesforskning (IAB) i samarbeid med Leibniz-sentret for europeisk økonomiforskning (ZEW). Bare hver fjerde arbeidsgiver i Tyskland tilbyr arbeid hjemmefra som en mulighet (26 prosent). Tendensen er imidlertid stigende, selv om det går sakte: I 2017 hadde 22 prosent av tyske arbeidstakere hjemmekontor som alternativ, mot 19 prosent i 2013. I Tyskland er hjemmekontor vanligst i de samme bransjene og yrkene som i Norge.

Ifølge en fersk undersøkelse gjennomført av Tysklands nasjonale forbund for digital økonomi (BVDW), svarer imidlertid 75 prosent at de er villige til å jobbe hjemmefra under koronakrisen. To tredjedeler forventer at arbeidsgiveren deres vil tilrettelegge for en slik løsning i tider med økt helsefare. 54,3 prosent anser arbeidsgiveren for å være i stand til å teknisk legge til rette for hjemmekontor, mot 46,7 prosent som ikke anser arbeidsgiveren som i stand til dette