Torgeir Larsen – Norges nye ambassadør til Tyskland

I dag tar Torgeir Larsen over som Norges ambassadør til Tyskland etter Petter Ølberg, som har hatt stillingen siden 2017. Vi har tatt en prat med Larsen om fremtiden til de norsk-tyske forbindelsene og den nye stillingen i Berlin.

Det er en spennende jobb du nå skal ta fatt på. Hva er ditt forhold til Tyskland og tysk
politikk? Har du jobbet med feltet tidligere?

Torgeir Larsen: Tyskland har alltid fasinert meg. Tysk historie, kultur og politikk. Ikke minst fordi Tyskland er et svært sammensatt land. Kontrastene er store og dermed også mangfoldet. Fra nord til sør til vest og øst. Tyskland er ikke ett land – det er flere land, historier og kulturer. Utfordringen som norsk ambassadør i Berlin ser jeg på som en drømmeutfordring i utenrikstjenesten.

Jeg har fra ulike posisjoner i og utenfor utenrikstjenesten jobbet en god del opp mot Tyskland. I voksen alder har jeg imidlertid aldri jobbet i Tyskland. I min ungdom derimot, på slutten av 80-tallet, oppholdt jeg meg mye i Tyskland. Ikke minst i Berlin. Før og etter murens fall. Jeg bodde også en kortere periode i Hamburg og har stadig flere gode tyske venner fra denne perioden.

Torgeir Larsen (2. f. v.) under sitt besøk til Norsk-Tysk Handelskammer med Ulrike Haugen (president, Norsk-Tysk Handelskammer), Kathrin Luze Hercz (viseadm. direktør, Norsk-Tysk Handelskammer) og Michael Kern (adm. direktør, Norsk-Tysk Handelskammer)

Jeg gleder meg virkelig til å utforske Tyskland. Det gjør du ikke ved å bli sittende i Berlin. Hovedstaden er flott og rikholdig, men Tyskland er ikke Berlin. Jeg ser fram til å besøke delstater og treffe folk i landets mange og mangfoldige hjørner.

Hvilke temaer tror du kommer til å bli de viktigste for deg og for ambassadens jobb framover?

Samarbeidet mellom Norge og Tyskland er bredt, og Tyskland er utenfor Norden Norges viktigste samarbeidsland i Europa. Oppfølgingen av det utvidede industrielle energisamarbeidet som statsminister Støre og forbundskansler Scholz har tatt initiativ til blir en viktig oppgave å følge opp for ambassaden. 

Europeisk sikkerhetspolitikk og norsk-tysk samarbeid på dette området blir også et spesielt viktig område. Ukraina-krigen har satt europeisk sikkerhetspolitikk og også norsk-tysk samarbeid på dette området i et forsterket lys. Krigen er også et veiskille for Europa på flere vis. Hvor omfattende konsekvensene blir vet vi ikke ennå siden krisen stadig er under utvikling. Men vi vet allerede at krisen har samlet Europa. Det gjelder også for forholdet mellom Norge og Tyskland.

Videre er både kulturområdet og ambassadens arbeid med å legge til rette for videreutvikling av norsk-tyske relasjoner også kjerneoppgaver for ambassaden. Samarbeid mellom land bygger alltid på relasjoner mellom mennesker på tvers av landegrensene.

Hvordan tror du de norsk-tyske forbindelsene kommer til å utvikle seg framover?

Potensialet for enda bredere og spissere forbindelser tror jeg kanskje aldri har vært større. En viktig bakgrunn er Ukraina-krigen, nære politiske forbindelser og begge lands korresponderende målsetting om grønn omstilling knyttet til energi, teknologi og industriprosesser. 

Tusen takk for at du tok deg tid til å gi oss et innblikk i ditt kommende arbeide. Vi ser fram til et videre tett samarbeid mellom Norsk-Tysk Handelskammer og Den norske ambassaden i Berlin.