Svart-hvitt-bilde av mann med blå bakgrunn. Foto

Vårt råd : Werner Koopmann

Norsk-Tysk Handelskammer støtter opp under næringssamarbeid og erfaringsutveksling mellom Tyskland og Norge. Dette betydningsfulle bilaterale nettverket er dannet av over 800 medlemsbedrifter, som i tillegg til medlemsforsamlingen ledes av styret og rådet. Mens styret fastsetter kammerets retningslinjer, har rådet først og fremst en rådgivende funksjon.

Rådet består av ledende personligheter fra begge lands næringsliv, og skal fremme kammerets interesser og yte nødvendig bistand og beskyttelse.

I 2009 ble Werner Koopmann valgt til visepresident i rådet. Siden da har direktøren for internasjonal divisjon engasjert seg i norsk-tyske handelsforbindelser gjennom industri- og handelskamrene i Kiel og Lübeck. Eksperten på utenlandshandel har et omfattende nettverk og er en viktig kontaktperson for mellomstore bedrifter i Tysklands nordligste delstater når de skal ut på utenlandske markeder.

Du har lang erfaring med planlegging og gjennomføring av lokale foretaks internasjonale forretningsaktiviteter. Hva er det spesielle med oppgaven din?

Våre rådgivningstjenester for bedrifter med aktiviteter i utlandet speiler den verdenspolitiske situasjonen i tilnærmet sanntid. Plutselig forlanger tyrkiske importører opphavssertifikater. I USA oppheves sanksjonsbestemmelser på kort varsel, for snart å tre i kraft igjen i forandret form. Vinglingen i forbindelse med Brexit gjør det umulig å legge langsiktige planer for Storbritannia. Og korona-begrensninger iverksettes og oppheves helt ukoordinert i forskjellige deler av EØS. Mens logistikk og IT overvinner alle avstander, går viktige medlemmer i Verdens handelsorganisasjon – som egentlig skulle være en vennskapsklubb – sine egne handelspolitiske veier, uten hensyn til de andre. For oss er i hvert fall hver dag full av spenning.

Du har vært visepresident i Norsk-Tysk Handelskammers råd siden 2009. Hvor ligger tyngdepunktet for det bilaterale samarbeidet mellom delstaten Schleswig-Holstein og Norge, slik du ser det? Og hvordan har dette forandret seg i de senere årene?

Både Norge og Schleswig-Holstein befinner seg i en kontinuerlig utvikling både samfunnsmessig og økonomisk, selv om det skjer i små skritt. Dermed forandres også utvekslingsprosessene mellom de to partnerne. I dag står blant annet sektorene energi, maritim næring og mobilitet/logistikk i forgrunnen. Det handler ikke bare om fysiske produkter, men ofte også om tjenester, altså om utveksling av ekspertise, fagfolk og bestepraksis. Og selvsagt også om viktige saker som topphåndballspilleren Sander Sagosens engasjement hos TWH Kiel.