Containerskip som ligger til havn. Foto

Pandemien forblir en enorm belastning for tysk næringsliv i utlandet

Pressemelding, DIHK. Mer enn åtte av ti internasjonalt aktive tyske bedrifter forventer nedgang i omsetning. Det viser resultatene av DIHKs siste koronaundersøkelse gjennomført blant tyske handelskamre i utlandet.

– Omfanget av koronakrisen for tysk utenlandsvirksomhet er enormt. Mer enn åtte av ti bedrifter venter nedgang i omsetning, kommenterer Volker Treier, sjef for utenrikshandel i Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK), den ferske koronaundersøkelsen blant tyske bedrifter i utlandet (AHK World Business Outlook).

Over 3 300 medlemsbedrifter i tyske handelskamre, delegasjoner og representanter internasjonalt deltok i undersøkelsen om konsekvensene av koronapandemien. 83 prosent av de spurte forventer nedgang i omsetning, 15 prosent sågar halvert årsomsetning. For kun åtte prosent forblir situasjonen uendret, og bare fem prosent regner med økt omsetning.

63 prosent av bedriftene berøres av reiserestriksjoner – dette er noe mindre enn ved forrige undersøkelse gjennomført i april (69 prosent). Antallet som lider under reiserestriksjonene er ikke overraskende uproporsjonalt høyt innen turisme (91 prosent), men også innen industrien ligger antallet over snittet med 67 prosent.

– Samtidig vokser bekymringene knyttet til etterspørsel: I april oppga 57 prosent at de merket tilbakegang i interessen for produkter og tjenester, i juli har tallet økt til 59 prosent, sier Treier.

Utfordringer som flaskehalser i leveringskjeder, nedgang i egen produksjon eller sykdom er derimot mindre fremtredende i denne undersøkelsen.

Selskapene investerer mindre

– Bedriftenes planer om investeringer har nok en gang gått merkbart tilbake, forteller Treier.

56 prosent av tyske virksomheter (april: 35) oppgir at de i den kommende tiden vil investere mindre lokalt. Kun ti prosent planlegger økte investeringer. Bekymringer omkring etterspørsel og finansielle flaskehalser, belaster investeringsbudsjettene. 43 prosent ser seg nødt til å redusere arbeidsstokken, mot 35 prosent i april.

38 prosent av bedriftene søker etter nye leverandører, helst i samme land eller alternativt andre steder i Europa. Grunnet den nåværende krisen vurderer 22 prosent av selskapene å flytte filialer eller egen produksjon – også her vil flertallet holde seg til det respektive landet. Flere bedrifter planlegger også å flytte tilbake til Tyskland og til andre lokasjoner i eller i nærheten av EU.

På spørsmål om når de regnet med at den globale konjunkturen var friskmeldt igjen, var deltakerne lite optimistiske: 93 prosent forventer dette tidligst i 2021 eller senere. De viktigste utfordringene ser 52 prosent av de spurte i økende statlig gjeld, mens 47 prosent klager over manglende støttetiltak for bedriftene.

– Krisen endrer forretningene og fremtidig også leverandørkjedene. Den kommer til å prege oss lenge, sier Treier.

Her kan du lese resultatene i sin helhet på engelsk.

Les også:

Norge forblir attraktivt for tyske bedrifter
Koronakrisen vil prege tysk EU-formannskap
Tyskland: lavkonjunktur i 2020, sterkere vekst i 2021