Vårt styre: Marius Steen

Norsk-Tysk Handelskammer støtter opp under næringssamarbeid og erfaringsutveksling mellom Tyskland og Norge. Dette betydningsfulle bilaterale nettverket er dannet av over 800 medlemsselskaper som ved siden av medlemsforsamlingen styres av et utvalg av 13 beslutningstakere fra medlemsmassen.

Handelskammerets styre foreslår retningslinjer for medlemsforsamlingen, som gjør handelskammeret til den vellykkede sparringspartneren for eksportorienterte selskaper som det er i dag. I denne rubrikken ønsker vi å nærmere introdusere leserne for våre styremedlemmer.

Marius Steen har sittet i styret siden 1999. I dag er han aktiv som investor, rådgiver og styremedlem ved forskjellige institusjoner. Et område som spesielt ligger hjertet til den tidligere direktøren av Bertel O. Steen AS nær, er utviklingen av nye fremtidsrettede teknologier.

Du jobber mye med start-ups. Hvilket prosjekt har gjort spesielt inntrykk på deg?

Jeg tror jeg vil trekke frem to av bedriftene jeg er involvert i og som begge representerer områder der Norge har forutsetninger for å lykkes internasjonalt; BrandMaster AS og Squarehead Technology AS. Det første leverer en SAAS-løsning som effektiviserer og automatiserer prosesser knyttet til å lagre, gjenfinne, endre og distribuere reklame og kommunikasjon og har store internasjonale kunder. Det andre er ledende i verden innen lydanalyse og har utviklet et todimensjonalt lydkamera basert på avanserte algoritmer med anvendelse innenfor flere områder, blant annet dronedeteksjon og overvåkning av industrielle maskiner og prosesser.

Det interessante ved begge er at de effektiviserer og automatiserer prosesser, noe jeg tror vi er gode til i Norge på grunn av våre høye lønninger, de opererer i relativt smale nisjer og er såkalte B2B-bedrifter, det vil si de selger til bedrifter og ikke konsumenter. Alt dette kjennetegner mange bedrifter fra Norge med internasjonalt potensial. Interessant nok slet begge i mange år før de fant riktig inngang til markedet og opplever nå sterk vekst. Squarehead Technology AS har i tillegg det interessante ved seg at de har en basisteknologi som finner sin anvendelse på en rekke ulike områder.

Hva trengs for å gjennomføre et vellykket prosjekt?

Ved siden av godt lederskap, som aldri går av moten, tror jeg utholdenhet og evnen til å velge bort det man ikke skal være gode på står sentralt. Skal man med base i Norge operere på det internasjonale marked, må man finne et begrenset område hvor man kan være best i verden.